Nowe centrum opraw twardych MŸller Martini
6 gru 2016 14:42

W dniach 27-28 wrzeœnia odbyło się ăHardcover ForumÓ Đ uroczyste otwarcie, połšczone z Dniami Otwartych Drzwi, nowo wybudowanego zakładu produkcyjno-demonstracyjno-szkoleniowego VBF Buchtechnologie GmbH, jednego z przedsiębiorstw grupy MŸller Martini. W przeddzień ăOtwartych DrzwiÓ dziennikarzy prasy branżowej, nie tylko z krajów europejskich, zaproszono na konferencję prasowš i prezentację linii do opraw twardych. W imieniu koncernu MŸller Martini powitał przybyłych na otwarcie ponad 150 osób z branży obróbki po druku syn Hansa MŸllera, założyciela firmy (która powstała w 1946 roku) Đ Rudolf MŸller, prezes zarzšdu i CEO grupy MŸller Martini. Nasze przedsiębiorstwo od lat jest wiodšcym na rynku w zakresie postpress Đ w dziedzinie dalszej obróbki po druku, odbioru produkcji z rotacji, technik opraw miękkich i twardych oraz technologii ekspedycji w drukarniach gazetowych. W zakresie maszyn drukujšcych wypełniamy niszę produkujšc offsetowe maszyny zwojowe do druków komercyjnych (mailing) i formularzy Đ powiedział Rudolf MŸller w czasie uroczystoœci otwarcia Forum. Firma MŸller Martini w kwietniu 1998 r. przejęła od ówczesnej firmy VBF Stahl program konstrukcji maszyn do produkcji ksišżek wraz z zakładami produkcyjnymi w Igersheim. Powstała wtedy firma VBF Buchtechnologie GmbH, która koncentruje się na rozwoju i produkcji maszyn do przemysłowej produkcji ksišżek w oprawie twardej. Pierwszym głównym produktem VBF po przejęciu programu i jego udoskonaleniu była linia do oprawy ksišżek Diamant o wydajnoœci 3600 egz./h, prezentowana jako premiera na targach DRUPA 2000. VBF œledziła artykuły fachowe i liczne dyskusje na temat przyszłoœci ksišżki oraz wprowadzanie innowacji technicznych, które zmieniły oblicze mediów. Pomimo dynamicznego rozwoju radia, telewizji, Internetu i ksišżek elektronicznych jeszcze nigdy nie sprzedawało się tak dużo ksišżek jak obecnie. Tak więc media drukowane majš pewnš przyszłoœć również w 21. stuleciu. Była to mocna podstawa do podjęcia inwestycji przez firmę VBF Đ mówił dyrektor VBF Buchtechnologie GmbH, Hanspeter Pfister. Budowę nowego zakładu rozpoczęto w sierpniu ub.r. w Bad Mergentheim. Po 118 dniach œwiętowano zakończenie prac budowlanych, a po dalszych 118 przeniesiono produkcję z Igersheim do nowych budynków o kubaturze 48 000 m3. VBF osišgnęła idealne warunki do konstruowania i produkcji oczekiwanych przez klientów systemów opraw ksišżkowych. Przejęcie VBF Buchtechnologie GmbH i dalszy konsekwentny rozwój programu maszyn umocniły pozycję firmy MŸller Martini na rynku opraw twardych. W Bad Mergentheim MM będzie koncentrował swš działalnoœć w dziedzinie opraw twardych, aby w przyszłoœci osišgnšć jeszcze lepszš pozycję. Poprzez przejęcie akcji grupy Booktechnology nastšpi dalsza koncentracja. Jej celem jest stworzenie oferty kompletnego programu maszyn z jednej ręki, dla dobra naszych klientów Đ mówił Rudolf MŸller. W VBF Buchtechnologie w przyszłoœci, tak jak do tej pory, będš produkowane linia opraw Diamant oraz układarka stosów ksišżek BLSD 600. Maszyna do obwolutowania Jack Plus, dotychczas wytwarzana przez firmę Profinish, będzie najpóŸniej od 1 stycznia 2003 r. przejęta i produkowana w Bad Mergentheim. Dodatkowo od stycznia 2002 VBF przejmie od włoskiej firmy Technograf linie opraw ksišżek dla dzieci typu CT, a od połowy 2003 r. zostanie tu rozwinięta produkcja pras do tłoczenia. Zaproszeni do VBF Buchtechnologie dziennikarze i liczna grupa przedstawicieli drukarń zajmujšcych się oprawš ksišżek mogli zapoznać się szczegółowo w centrum demonstracyjnym z kompletnym wyposażeniem do oprawy ksišżek. Zgromadzono tam następujšce urzšdzenia: Ľ maszynę do szycia nićmi Ventura, w której zastosowano innowacyjny system przekazywania nici od igły szyjšcej do igły chwytajšcej z hakiem oraz tworzenia pętli za pomocš strumieni powietrza. W systemie tym majš zastosowanie wszystkie znane rodzaje szwów; Ľ maszynę do produkcji okładek Universal firmy Hšrauf o wydajnoœci 60 okładek twardych na minutę. BDM Universal jest sterowana komputerowo, zmiana formatu przeprowadzana jest automatycznie w cišgu 3 minut, nie istnieje więc problem małych nakładów. Obie wymienione maszyny pracujš indywidualnie, a ich półprodukty w postaci zszytego bloku ksišżki i okładki sš dostarczane do oprawy w automatycznej linii; Ľ uniwersalnš maszynę zarówno do oprawy bezszwowej, jak i do oklejania bloków ksišżek do oprawy twardej Acoro jest pierwszym ogniwem automatycznej linii do opraw twardych. Do zszytego bloku ksišżki w maszynie Acoro jest przyklejana wyklejka, oklejany grzbiet i naklejany papier krepowany wzmacniajšcy grzbiet. W czasie transportu oklejonego bloku do trójnoża następuje schłodzenie lub wysuszenie kleju; Ľ trójnóż Merit S, w którym zastosowano wahliwš pracę noży, zapewnia wysokiej jakoœci cięcie; Ľ linię Diamant, w której sklejony i obcięty blok ksišżki jest łšczony z okładkš. W linii Diamant wszystkie czynnoœci wykonywane sš automatycznie jedna po drugiej: ogrzanie grzbietu w podczerwieni, zaokršglenie go, dwukrotne oporkowanie przy prędkoœci 3600 opraw/h (wpływa na stabilnoœć zaokršglenia i doskonałš otwieralnoœć bloku), naklejenie gazy i kapitałki (lepkoœć kleju jest regulowana automatycznie, teflonowe dysze nie zaklejajš się nawet w czasie przestojów), automatyczne podawanie i podgrzewanie okładki przed zawieszeniem, podwójne prasowanie i wypalanie grzbietu. Wysoka jakoœć ksišżek oprawianych na linii VBF Diamant jest wynikiem przede wszystkim dwóch czynników: po pierwsze intensywnego prasowania, po drugie Đ jedynego w swoim rodzaju przebiegu wydłużonego wypalania grzbietu z równoczesnym prasowaniem. Wszystkie ustawienia i korekty operator przeprowadza na monitorach dotykowych, a parametry tych ustawień pozostajš w pamięci komputera. Oprawione ksišżki automatycznie sš transportowane do układarki przepływowej z możliwoœciš obracania ksišżek o 90Ą lub 180Ą. Jeœli ksišżka jest wyposażana w obwolutę, omija układarkę przepływowš i trafia do maszyny Jack Plus, na której po otwarciu ksišżki precyzyjnie zakładana jest obwoluta. Ostatnim etapem obróbki w linii Diamant jest układarka końcowa BLSD 600. Uczestnicy Dni Otwartych Drzwi mieli okazję zwiedzenia całej firmy, poczynajšc od pracowni projektowo-konstrukcyjnej poprzez półautomatyczny magazyn, w którym zgromadzono ponad 5800 częœci, aż po pomieszczenia montażowe. W czasie Dni Otwartych Drzwi kilka znanych osobistoœci z instytutów, uczelni i przemysłu wygłosiło prelekcje na tematy historii i przemian w dziedzinie oprawy ksišżek. Inne tematy poruszane przez referentów to m. in.: ăKształt ksišżki w epoce produkcji przemysłowej ksišżekÓ, ăIntroligatorzy na poczštku 3. tysišclecia Đ między rzemiosłem a InternetemÓ, ăBadanie jakoœci produktu finalnegoÓ, ăGłówne czynniki w produkcji ksišżek przyszłoœciÓ. Hardcover Forum było dla uczestników nie tylko okazjš do zapoznania się z najnowszymi urzšdzeniami do przemysłowej produkcji ksišżek, ale także do uzyskania informacji na temat najnowszych trendów na rynku ksišżek.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>