Nowe naœwietlarki CtP Fujifilm w AN Studio…
6 gru 2016 14:42

Z końcem marca firma Bracia Henn Sp. z o.o. zainstalowała w poznańskiej drukarni AN Studio system do naœwietlania termicznych płyt drukowych w technologii CtP firmy Fujifilm Đ Luxel T-6000II wraz z RIPem Celebrant 5.0. Półformatowa naœwietlarka zestawiona jest on-line z wywoływarkš FLH P-85 oraz urzšdzeniem do odbierania płyt. Zastosowanie w urzšdzeniu 32-kanałowego lasera i technologii bębna zewnętrznego spowodowało, że jest to jedna z najszybszych termicznych naœwietlarek CtP w formacie B2. Prędkoœć naœwietlania przy rozdzielczoœci 2400 dpi wynosi 17 płyt/h. Zdaniem producenta taka wydajnoœc zapewnia płynnoœć drukowania nawet przy bardzo małych nakładach wynoszšcych kilkaset sztuk. Dodatkowo zainstalowano proofer cyfrowy formatu B0 wykorzystujšcy profile ICC tworzone za pomocš spektrofotometru. Według właœcicieli AN Studio system CtP Fujifilm w połšczeniu z płytami Brilla tego samego producenta jest jedynym dostępnym na rynku spełniajšcym bardzo wysokie wymagania jakoœciowe, co przy standaryzowanym procesie drukowania pozwoli œwiadczyć usługi na jeszcze wyższym poziomie. Opracowano na podstawie informacji firmy Bracia Henn