Nowe propozycje firmy Ryobi
6 gru 2016 14:42

Japoński producent maszyn offsetowych Đ firma Ryobi Đ będzie obchodziła już wkrótce 60-te urodziny. Ostatnio firma wprowadziła do sprzedaży nowš wersję maszyny z serii 524 oznaczonš symbolem HE. Ryobi 524HE pochodzi w prostej linii od maszyn 524HX oraz HXX (w pełni zautomatyzowanej wersji HX), więc jej podstawy konstrukcyjne nie wymagajš specjalnego omawiania, gdyż były już wielokrotnie prezentowane i omawiane również na niniejszych łamach. Ryobi 524HE jest czterokolorowš maszynš, której koszt inwestycyjny, jak twierdzi producent, pozwala drukarzowi realnie obniżyć kosz- ty produkcji i uzyskiwać rentownoœć nawet przy bardzo krótkich nakładach prac wielokolorowych. Dzięki zastosowaniu jako wyposażenia standardowego półautomatycznej zmiany płyt Ryobi-SPC zarówno czas zmiany płyt, jak też całego narzšdu nowej pracy został zdecydowanie skrócony. System ten umożliwia stosowanie płyt aluminiowych i poliestrowych, które mogš być naœwietlane w odpowiednich systemach CtP. Maszyna ta (podobnie jak inne modele Ryobi 524) jest przygotowana do prostej rozbudowy umożliwiajšcej wykorzystanie oprogramowania Ink Volume Setter Đ CIP4, które pozwala na transfer pełnych danych z systemu elektronicznej przygotowalni. Ryobi 524 HE posiada również program nafarbienia Ryobi Program Inking Đ jako standardowy składnik wyposażenia maszyny. Producent twierdzi, że w modelu Ryobi 524HE zredukowano (w stosunku do wczeœniejszych modeli) o ponad 15% zapotrzebowanie na energię elektrycznš oraz obniżono o około 20% wymagania dotyczšce powierzchni koniecznej do instalacji i pracy. Mimo że model Ryobi 524HE został udostępniony do sprzedaży w grudniu 2001 roku, to oficjalna prezentacja tej maszyny będzie miała miejsce w czasie targów IPEX w Birmin-gham w kwietniu br. Jest to zresztš zgodne z politykš firmy Ryobi, która udostępnia na bieżšco Đ nie czekajšc na specjalne okazje Đ wszelkie nowe rozwišzania techniczne, mogšce służyć pomocš drukarzom w codziennej pracy. Jednakże najważniejszš premierš Ryobi na targach IPEX będzie nowa seria wielokolorowych maszyn drukujšcych w formacie B2 Đ Ryobi 750. Maszyny te były przez wiele lat produkowane przez Ryobi, lecz sprzedawano je pod innym szyldem. Teraz będzie to już oficjalnie oryginalna seria maszyn Ryobi 750. Firma Ryobi Đ w grudniu ub.r., tuż przed œwiętami Đ zaanonsowała nowš serię, w której skład wchodzš: Ryobi 754 (4 kolory), Ryobi 755 (5 kolorów) oraz Ryobi 756 (6 kolorów). Na wspomnianych targach IPEX 2002 japońska firma zaprezentuje maszynę w wersji Ryobi 755, czyli pięć kolorów w konfiguracji z wieżš lakierujšcš, wydłużonym wykładaniem oraz suszarkš IR. Seria maszyn Ryobi 750 jest konstrukcjš wielokolorowej offsetowej maszyny drukujšcej (typu tandem) w formacie B2, która wykorzystuje rozwišzanie z cylindrem dociskowym oraz cylindrem przekazujšcym o podwójnych œrednicach dla każdego zespołu drukujšcego. Seria ta jest zbudowana na bazie serii Ryobi 680, która była wyróżniona w 1999 odznakš ăGood Design AwardÓ oraz uzyskała głównš nagrodę XXX Konkursu na Najlepszy Projekt Maszyny w roku 2000. Według firmy Ryobi, maszyny serii 750 oprócz najwyższej jakoœci produkcji i nadzwyczajnej stabilnoœci majš zapewnić nabywcom odpowiedniš wartoœć dodanš w codziennej pracy. Ma to zwišzek nie tylko z szerokimi możliwoœciami samych maszyn tej serii oraz dostępnoœciš w licznych wersjach konfiguracyjnych (4, 5, 6 kolorów, wieże lakierujšce, różne typy suszarek itp.), ale także z podejœciem do kwestii formatu. Ryobi będzie oferować maszyny serii 750 w dwóch wersjach: S oraz XL. Wersja ăSÓ oznacza, iż maksymalny format papieru wynosi 750 x 530 mm przy maksymalnej powierzchni zadruku 740 x 520 mm, zaœ model XL przeznaczony jest do maksymalnego formatu papieru 750 x 600 mm (maksymalne pole zadruku 740 x 580 mm). W obu przypadkach zarówno minimalny rozmiar arkusza, który wynosi 270 x 200 mm, jak też zakres jego gruboœci (od 0,04 do 0,60 mm) pozostajš takie same. Warto podkreœlić, że maszyny serii Ryobi 750 będš dostępne w wersji o maksymalnym dopuszczalnym formacie papieru 788 x 600 mm. Jest to wersja opcjonalna maszyny, dostępna na życzenie klienta, ale nie jest to żaden prototyp czy też maszyna specjalna, czego mógłby się obawiać zamawiajšcy. Dzięki licznym rozwišzaniom, również przeniesionym z mniejszych maszyn Ryobi Đ jak chociażby system automatycznej kontroli poziomu nawilżania formy drukowej RYOBI AAC Đ maszyny serii Ryobi 750 zapowiadajš się bardzo ciekawie. Więcej o ich parametrach oraz zastosowanych w nich rozwišzaniach napiszemy po oficjalnej prezentacji na targach IPEX w kwietniu br. Opracowano na podstawie materiałów firmy Ryobi

error: Kopiowanie zabronione!
cript>