Nowe przedstawicielstwo Reprografu w Lublinie
6 gru 2016 14:43

W dniu 12 marca Reprograf otworzył kolejny oddział, tym razem w Lublinie. Oficjalnej inauguracji działalnoœci filii dokonali prezes Jarosław Stradowski oraz dyrektor handlowy Tadeusz Figurski. Podczas prezentacji nowej siedziby przy ulicy Oczki 2 podkreœlono, że powstanie nowego oddziału jest wynikiem wzrostu znaczenia rynku lubelskiego w sektorze poligrafii. Korzystajšc z okazji otwarcia nowego oddziału, Reprograf zorganizował sympozjum ăNowe oblicze działu Pre-Press w dobie przemian technologicznychÓ. Podczas referatu inauguracyjnego Tadeusz Figurski zaprezentował firmę Reprograf, jej historię, osišgnięcia oraz omówił paletę produktów będšcych w jej ofercie. Referaty dotyczšce studia DTP, rozwoju technologii CtP, proofa i zgodnoœci kolorystycznej oraz znaczenia płyty i filmu dla jakoœci produkcji wygłosili pracownicy firmy Paweł Szpil, Konrad Szerszeński i Krzysztof Wronka. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady zaproszonych goœci: Małgorzaty Ungradowej z firmy X-Rite na temat znaczenia pomiarów densytometrycznych w drukarni offsetowej oraz Huberta Borzyma z firmy Sun Chemical na temat znaczenia doboru farby w procesie drukowania offsetowego. Po zakończeniu sympozjum zaproszono goœci na bankiet. Opracowano na podstawie informacji firmy Reprograf