Nowy AD 745 C P automatic w drukarni ABC
6 gru 2016 14:42

Rodzinna drukarnia ABC założona przez Janusza Pietrykowskiego w 1982 roku systematycznie się rozwija inwestujšc nie tylko w powiększenie i unowoczeœnienie parku maszynowego, ale również realizujšc inwestycje budowlane. Przed trzema laty powstał nowy obiekt o powierzchni ponad 1000 m2 przy ulicy Wielkiego Dębu na warszawskim Bródnie. Drukarnia ABC od kilku miesięcy prowadzona jest przez młodszš córkę Janusza Pietrykowskiego Joannę Żuwalskš z mężem. 19 wrzeœnia odbyło się uroczyste przekazanie do produkcji nowej czterokolorowej maszyny ADAST DOMINANT 745 C P automatic zakupionej za poœrednictwem firmy Avimex; tym samym park maszyn zwiększył się do 14 zespołów drukujšcych. Nowa maszyna znacznie wzmocni potencjał drukarni, która od 19 lat specjalizowała się w produkcji druków bankowych z numeracjš, również na papierach ze znakiem wodnym; ponadto wykonuje się tu też szerokš gamę druków akcydensowych i opakowań. AO

error: Kopiowanie zabronione!
cript>