Nowy oddział Igepy Polska
6 gru 2016 14:42

We wrzeœniu Igepa Polska otworzyła swój pišty oddział, tym razem pod Poznaniem w Tarnowie Podgórnym. Uroczysty bankiet z tej okazji, który odbył się w Hotelu 500, poprzedziło zwiedzanie nowej siedziby. Duże zainteresowanie wzbudzał nowoczesny magazyn wysokiego składowania zaopatrzony w odpowiednie regały do składowania papieru i œluzy do rozładunku. Otwarcia dokonał prezes Igepa Polska, Harald von HinŸber w obecnoœci Barbary Montwiłł, dyrektora regionu (oboje na zdjęciu). Bankiet był płaszczyznš do spotkania i wymiany doœwiadczeń przez dostawców papieru dla firmy Igepa Polska oraz klientów firmy, czyli drukarzy. Czas umilał zespół muzyczny, przygrywajšc do tańca. SJ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>