Nowy zakład produkcyjny Hella
6 gru 2016 14:42

Firma Hell Gravure Systems w Kilonii, znana w skali œwiatowej jako wiodšca w wytwarzaniu urzšdzeń do produkcji form drukowych dla wklęsłodruku, uruchomiła nowy zakład produkcyjny na Wschodnim Wybrzeżu Kilonii. W poœwięceniu tego nowego obiektu uczestniczył sekretarz stanu ds. gospodarki kraju zwišzkowego Szlezwik-Holsztyn w Republice Federalnej Niemiec, Michael Rocca. Zaproszonych goœci, a wœród nich wielu dostawców i przyjaciół firmy powitał dr Siegfried Beisswenger, który następnie oprowadził goœci po pomieszczeniach produkcyjnych. Uroczystoœć poœwięcenia Đ powiedział Beisswenger Đ potwierdza usamodzielnienie się firmy działajšcej w pewnym okresie w ramach koncernu Heidelberger Druckmaschinen. Œredniej wielkoœci zakład produkcyjny w Kilonii rozpoczyna więc działalnoœć całkowicie na własny rachunek. W ramach akcji reklamowej na łamach międzynarodowej prasy fachowej Hell Gravure Systems prezentuje również swój nowy produkt Đ naœwietlarkę CtP HelioFlex F 2000 podkreœlajšc ogromnš szybkoœć naœwietlania w produkcji fleksograficznych form drukowych (technologia cyfrowa). Zainstalowane nowe, silniejsze lasery umożliwiajš bezpoœredniš obróbkę reliefów. AB

error: Kopiowanie zabronione!
cript>