OcŽ CPS700 w NBP
6 gru 2016 14:43

26 wrzeœnia w siedzibie Narodowego Banku Polskiego firma OcŽ Poland dokonała instalacji kolorowego urzšdzenia drukujšco-kopiujšcego CPS700. Od dnia instalacji, w cišgu zaledwie pierwszego tygodnia eksploatacji, pracownicy NBP wykonali na maszynie OcŽ CPS700 ponad 25 000 wydruków. Urzšdzenie OcŽ CPS700 wykorzystywane jest w NBP do wydruku materiałów zwišzanych z działalnoœciš banku. Kolorowy druk na żšdanie wykonywany na urzšdzeniu OcŽ stanowi w NBP istotne uzupełnienie linii druku offsetowego. Dzięki zakupowi maszyny CPS700 Narodowy Bank Polski ma możliwoœć drukowania dowolnej iloœci dokumentów kolorowych na żšdanie. OcŽ CPS700, cyfrowa drukarko-kopiarka do druku kolorowego, to oryginalny wynalazek firmy OcŽ, w którym zastosowano rewolucyjnš technologię Direct Imaging i Copy Press. OcŽ CPS700 zbudowana została w oparciu o najnowsze technologiczne rozwišzania firmy OcŽ, aby zapewnić najwyższš produktywnoœć, stabilnš pracę i doskonałš jakoœć każdego wydruku. Opracowano na podstawie informacji firmy OcŽ Poland