OcŽ Poland wspiera Instytut Poligrafii PW
6 gru 2016 14:42

Podczas spotkania zorganizowanego z inicjatywy prezesa zarzšdu OcŽ Poland Ltd. Marka Kozłowskiego z kierownictwem Instytutu Poligrafii PW, z dyrektor Ewš Mudrak na czele, podjęto decyzję o rozpoczęciu bliskiej współpracy między obiema instytucjami. W efekcie 12 czerwca br. siedzibę firmy OcŽ po raz pierwszy odwiedziła grupa studentów czwartego roku IPPW. Studenci mieli okazję zwiedzić centrum demonstracyjne, gdzie zapoznali się z organizacjš i strukturš firmy, a przede wszystkim z najnowszymi technologiami stosowanymi przez firmę OcŽ. Korzystajšc z okazji, przeprowadziliœmy krótkie rozmowy z dyrektor IP Ewš Mudrak i z prezesem OcŽ Poland Markiem Kozłowskim. Poniżej prezentujemy ich opinie na temat ewentualnych korzyœci dla obu stron wynikajšcych z zawartego porozumienia. Mówi dyrektor Ewa Mudrak: Korzyœci dla Instytutu sš już na dzień dzisiejszy widoczne i wymierne. Po pierwsze, firma OcŽ wydzierżawiła nam Đ na bardzo preferencyjnych warunkach Đ drukarkę cyfrowš. Po drugie, mamy dzisiejszy przykład poznania firmy i przeprowadzenia szkolenia zgodnego z programem dydaktycznym grupy studentów. Proszę zwrócić uwagę, że studenci nie korzystajš w tej chwili z przerwy między wykładami specjalistów OcŽ, ale oblegajš ich przy urzšdzeniach, które sš tu prezentowane. Rozważaliœmy również realizację prac dyplomowych z wykorzystaniem programów i sprzętu firmy OcŽ. Już dziœ chciałam zapowiedzieć, że pragniemy kontynuować tego rodzaju szkolenia. Może okaże się też realny wyjazd do centrali OcŽ w Holandii. Prezes OcŽ Poland Marek Kozłowski dodaje: Uważam, że częœć absolwentów Instytutu będzie miała szansę wzmocnić kadry naszej firmy. Pomysły dotyczšce zakresu naszej współpracy rodziły się w już trakcie pierwszego spotkania. Najwięcej dajš nam kontakty międzyludzkie, bo one sš najbardziej twórcze. Ponieważ stajemy się dostawcš urzšdzeń i rozwišzań na rynek poligraficzny, jesteœmy zainteresowani klientami, ale również tymi, którzy w przyszłoœci będš decydować, jak ten przemysł będzie wyglšdał, także kontaktami z prasš i oczywiœcie z kadrš naukowš Instytutu, która posiada dużš wiedzę na temat rynku oraz technologii. Niektóre formy współpracy można łatwo przewidzieć, np. szkolenia, prezentacje u klientów, ale sš też sprawy, które wymagajš konsultacji. Widoczne zainteresowanie grupy studentów daje nam dużš satysfakcję. Jesteœmy gotowi przyjmować grupy studentów na takie szkolenia dotyczšce druku cyfrowego, zarówno o tematyce ogólnej, jak i bardzo specjalistyczne. Rozmawiał Andrzej Oleksiak

error: Kopiowanie zabronione!
cript>