Offsetowe maszyny wšskowstęgowe Đ przeglšd
6 gru 2016 14:42

W kolejnym artykule poœwięconym specjalistycznej produkcji na maszynach wšskowstęgowych prezentujemy wybrane modele czołowych producentów tego rodzaju urzšdzeń. Drent Vision SMR Maszyna Vision SMR holenderskiej firmy Drent jest nowoczesnš (bez wału napędowego), hybrydowš, szybko przebrajalnš zwojowš offsetowš maszynš drukujšcš. Może mieć różnorodne zastosowanie: do drukowania akcydensów, druków mailingowych, etykiet samoprzylepnych, papierów wartoœciowych, płyt CD, losów loteryjnych, instrukcji stosowania leków, opakowań giętkich, formularzy i produktów laserowych w formacie A4. Oto podstawowe dane techniczne maszyny: Ľ szerokoœć wstęgi papieru Đ maks. 520 mm, min. 200 mm Ľ odwijanie Đ jednotaœmowe, maks. œrednica zwoju 1270 mm Ľ podłoża Đ 20-350 mikronów Ľ szerokoœć zadruku Đ maks. 508 mm Ľ zespoły drukujšce Đ do 12, przy zmiennych formatach: offset tradycyjny/offset bezwodny/suchy offset/druk wypukły Ľ przestawianie registra Đ 360Ą Ľ wsuwy formatowe 3 cylindrów 16Ó-28 1/3Ó w stopniach 1/6Ó Ľ wielofunkcyjne moduły do dziurkowania, numerowania, wycinania, zespołu flekso, lakierowania, kaszerowania itp. Ľ zespoły do obróbki po druku do perforacji poziomej (dwa stanowiska), perforacja wzdłużna, cięcie wzdłużne Ľ złamywanie Đ zmienne, 4Ó-17Ó, stopnie 1/6Ó Ľ przewijanie Đ maks. œrednica zwoju 1270 mm Ľ przekrawacz, cięcie nożycowe Đ zmienne, 4Ó-28 1/3Ó cięcie (odstępy) Ľ głębokie wykładanie (stos) Đ maks. wysokoœć stosu 800 mm Ľ wykładanie pakietów Đ produkty A3 lub 11Óx17Ó, A4 lub 8,5Óx11Ó, A5 lub 5,5Óx8,5Ó Ľ maksymalna wydajnoœć Đ 300 m/min ze zwoju na zwój, lub zwój/złamywanie zależnie od produktu Ľ dalsze opcje Đ urzšdzenia suszšce (UV, goršce powietrze, IR, HF), zespół wklęsłodrukowy, sitodruk rotacyjny, zespół cyfrowy, urzšdzenie do zaklejania, urzšdzenie do powlekania oraz do automatycznej wymiany zwojów papieru. Warto dodać, że w Polsce zainstalowano już dwie maszyny Drent Vision. Goebel Novaprint Konkurencyjna (do momentu fuzji) w stosunku do maszyny Drent Vision SMR maszyna firmy Goebel model Novaprint ma zbliżony zakres zastosowań produkcyjnych, podobnš konstrukcję (charakteryzuje się bardzo krótkim okresem przezbrajania), a końcowy produkt nie różni się od tego z maszyny Drent. Różni się natomiast formatem drukowania, szerokoœć wstęgi papieru w Novaprint wynosi bowiem 680 mm i 760 mm, a zadrukowywania 672 mm i 752 mm, natomiast wydajnoœć 450 m/min. W odróżnieniu od maszyny Drent w maszynie Novaprint nie jest możliwe stosowanie wymiennych zespołów drukujšcych innych technik, np. fleksograficznych lub sitodrukowych. Natomiast firma Goebel w czasie swej wieloletniej działalnoœci oferowała na rynku specjalistyczne maszyny wklęsłodrukowe i stalorytnicze. Oferta kierowana była w skali œwiatowej do wytwórni papierów wartoœciowych, szczególnie pod kštem produkcji znaczków pocztowych i banknotów. MŸller Martini Concept-NT Trzeci znaczšcy producent maszyn do drukowania na wšskowstęgowym podłożu, dysponujšcy szerokš paletš urzšdzeń, prezentuje maszynę zbliżonš do Drent Vision SMR. W maszynie Concept-NT możliwa jest również wymiana zespołów drukujšcych offsetowych na fleksograficzne bšdŸ sitodrukowe czy typograficzne. Produkty końcowe sš podobne jak w maszynie Drenta: formularze, druki bez końca, mailing i wiele innych. Konstrukcyjnie Đ szerokoœć robocza jest taka sama, a więc 520 mm, minimalna 200 mm; nieco większa jest w maszynie Concept-NT możliwoœć zadrukowywania: 515 mm (o 7 mm). Wydajnoœć jest podobna (305 m/min), liczba zespołów drukujšcych identyczna Đ do 12. Różnice występujš natomiast w rozmiarach zadrukowywanego podłoża: w Concept-NT wynoszš one od 30 do 250 g/m2. W pozostałych parametrach różnice sš niewielkie. Warto podkreœlić, że firma MŸller Martini oferuje również maszyny i urzšdzenia do opraw, w tym pełne linie produkcyjne. AB

error: Kopiowanie zabronione!
cript>