Ostatnie wiadomoœci o VAT
6 gru 2016 14:42

Od zaprzyjaŸnionej z naszš redakcjš p. Agnieszki Boroń z drukarni Donnelley w dniu 9 maja otrzymaliœmy napawajšcy otuchš mail dotyczšcy VATu na usługi drukarskie, który wprowadzono w życie w styczniu tego roku. W DNIU 9 MAJA SEJM STOSUNKIEM GŁOSÓW 403 ZA, 3 PRZECIW I 1 WSTRZYMUJĽCYM SIĘ PRZYJĽŁ ZMIANY FORSOWANE PRZEZ POSŁA ZBIGNIEWA WAWAKA PRZYWRACAJĽCE 0% STAWKĘ PODATKU VAT NA USŁUGI DRUKARSKIE. Dotyczy to wyłšcznie czasopism specjalistycznych i ksišżek, a nie całej produkcji poligraficznej. Ustawa zostanie przesłana do Senatu, który wprowadzi zmiany bšdŸ nie. Następnie, po ewentualnych zmianach Senatu, Sejm będzie znów głosował nad tymi poprawkami. Jeœli zmian nie będzie, ustawa zostanie wysłana do podpisania przez prezydenta. Zdaniem dyrektora Biura Legislacyjnego czas, w jakim zmiany w ustawie powinny być zatwierdzone i publikowane w Dzienniku Ustaw, nie powinien przekroczyć dwóch miesięcy. Ustawa wchodzi w życie z dniem podpisania. Redakcja

error: Kopiowanie zabronione!
cript>