Papiernicza konsolidacja
6 gru 2016 14:42

Ostatnie tegoroczne wydanie Poligrafiki w dużej mierze poœwięciliœmy rynkowi papieru. Rynkowi, na którym w ostatnich latach dzieje się bardzo dużo i od którego w znacznym stopniu zależš ceny usług poligraficznych. A tu sytuacja zmierza w coraz lepszym Đ z punktu widzenia przewidywalnoœci trendów w papiernictwie Đ kierunku, tj. koncentracji. Z tym stwierdzeniem zgodzili się w zasadzie wszyscy rozmówcy Poligrafiki, z którymi spotykaliœmy się przygotowujšc grudniowy zeszyt. Szczegóły Đ w cyklu ăPod lupšÓ. Konsolidacja w tym segmencie dotyczy nie tylko producentów papieru, ale także jego dystrybutorów. Ci z kolei, jak widać choćby na przykładzie Polski, potrafiš porozumieć się ze sobš. Nie wszyscy z Państwa pewnie wiedzš, że w naszym kraju od kilku lat działa Stowarzyszenie Dystrybutorów Papieru, do którego należy siedem z dziewięciu największych hurtowni. Ambicjš twórców tej organizacji jest przycišgnięcie wszystkich liczšcych się w Polsce dystrybutorów. Więcej na ten temat Đ w œrodku. *** Grudniowym wydaniem kończymy cykl artykułów prezentujšcych wyniki badań polskiego rynku poligraficznego. Ponieważ od czasu do czasu spotykamy się z opiniami, że sš one niemiarodajne dla całej branży, chciałbym przytoczyć dane liczbowe dotyczšce drukarń, które wzięły udział w badaniach. W Polsce Đ według danych Polskiej Izby Druku Đ działa 328 drukarń zatrudniajšcych więcej niż 20 osób. Spoœród nich w badaniach wzięło udział 66, a więc 20%. Czy Đ bioršc pod uwagę metodologię innych tego rodzaju badań Đ nie jest to próba reprezentatywna? Zaœ co do opinii zawartych w odpowiedziach, oczywiœcie każdy może je interpretować na swój sposób. My uczynimy to w styczniowym wydaniu. Raport będzie też prezentowany przez Poligrafikę podczas styczniowej 3. Konferencji Poligraficznej w Bukowinie Tatrzańskiej. Tymczasem pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji Œwišt Bożego Narodzenia i nadchodzšcego roku 2002. Bioršc pod uwagę zapowiedzi naszego rzšdu wypada życzyć, aby rok kolejny nie był gorszy od tego, który się właœnie kończy. Wszystkiego dobrego i dużo satysfakcji z lektury naszego czasopisma!

error: Kopiowanie zabronione!
cript>