Papiery pre-print luksus czy koniecznoœć?
6 gru 2016 14:42

Dostępne od niedawna na polskim rynku papiery typu pre-print budzš coraz większe zainteresowanie klientów. Także w Europie Zachodniej rynek papierów tej klasy wykazuje stosunkowo duże tempo wzrostu. Szacuje się, że w cišgu najbliższych 5 lat udział pre-printu w całej sprzedaży bezdrzewnych papierów niepowlekanych wyniesie ok. 24%. Aby odpowiedzieć na tytułowe pytanie, dobrze jest przyjrzeć się bliżej zastosowaniom i specyfice pre-printu. Te zaawansowane technologicznie bezdrzewne papiery służš do drukowania akcydensów używanych póŸniej w drukarkach laserowych, szybkich kopiarkach i drukarko-kopiarkach, a także w urzšdzeniach do druku cyfrowego. Specyfika produkcji akcydensów na papierach pre-print polega na tym, że drukowanie przebiega dwuetapowo. Pierwszym etapem jest druk offsetowy w maszynach zwojowych lub arkuszowych. Następnie dokonuje się personalizacji w drukarkach laserowych bšdŸ w urzšdzeniach do druku cyfrowego. Skomplikowany proces zadruku w zmieniajšcych się warunkach powoduje koniecznoœć stosowania papierów o wyjštkowej stabilnoœci. Papiery typu pre-print charakteryzujš się znacznie obniżonš, w stosunku do typowych papierów offsetowych, wilgotnoœciš. Wilgotnoœć względna pre-printu to zwykle 30-35%. Takie przesuszenie papieru znacznie podnosi jego termostabilnoœć koniecznš w druku laserowym. Ponadto odpowiednie parametry papierów pre-print uzyskuje się dzięki stosowaniu starannie dobranych surowców i specyficznej receptury ich produkcji. Równie istotna jest rygorystyczna kontrola struktury papieru, wewnętrznych naprężeń i usytuowania włókien we wstędze czy w arkuszu papieru. Niezmiernie istotne jest też odpowiednie opakowanie pozwalajšce na zachowanie stałych parametrów papieru w czasie transportu i przechowywania. Papiery pre-print jako produkty specjalne dostarczane sš zazwyczaj ze szczegółowš instrukcjš użytkowania i przechowywania, a także z odpowiednim certyfikatem. Certyfikat taki stanowi gwarancję jakoœci zadruku zarówno offsetowego, jak i laserowego. Wprowadzenie na rynek papierów klasy pre-print umożliwiło produkcję akcydensów o zdecydowanie wyższej jakoœci. Przyniosło zdecydowanš poprawę stabilnoœci papieru w warunkach podwyższonej wilgotnoœci i temperatury. Polepszyło także estetykę gotowych druków Đ dzięki udoskonaleniu stabilnoœci możliwe jest drukowanie większš iloœciš kolorów. Wyższa białoœć ma wpływ na lepszy kontrast odbitki, co jest niezwykle istotne np. w przypadku druków reklamy kierunkowej. Od stycznia bieżšcego roku papiery typu pre-print produkowane sš także w naszym kraju. Dzięki najnowszym rozwišzaniom opracowanym przez zespół specjalistów Kostrzyn Paper, potwierdzonym następnie przez serię badań i testów, œwiatło dzienne ujrzał zupełnie nowy produkt pod nazwš Amber Preprint. W trakcie testów przeprowadzonych w Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Francji Amber Preprint zyskał bardzo wysokie noty drukarzy i końcowych użytkowników. W ich opinii jego jakoœć i walory użytkowe znacznie przewyższajš analogiczne produkty producentów skandynawskich, będšcych głównymi dostawcami tego typu papierów na rynku. Papier ten jest dostępny zarówno w zwojach, jak i arkuszach w gramaturach 80, 90, 100 i 115 g, dodatkowo także w zwojach w gramaturze 70 g. Spektakularny sukces papierów pre-print na rynkach Europy Zachodniej wišże się w dużej mierze z wypieraniem z niektórych segmentów papierów do produkcji składanki komputerowej, papierów do druku laserowego, a w niektórych przypadkach standardowych papierów offsetowych. Papiery typu pre-print łšczš w sobie cechy kilku różnych podłoży drukowych (bardzo wysoka białoœć, możliwoœć zadruku w technikach tradycyjnych i cyfrowych). Gwarantujšc zarówno dużo lepszš drukownoœć, jak i zadrukowalnoœć stanowiš nie tylko jakoœciowš alternatywę dla dotychczas używanych tradycyjnych produktów, ale w większoœci przypadków konieczny wybór w druku akcydensów personalizowanych. Przewiduje się, że w cišgu 5 lat papiery pre-print będš stanowić ok. 25% całej sprzedaży bezdrzewnych papierów niepowlekanych na œwiecie. Artykuł sponsorowany

error: Kopiowanie zabronione!
cript>