PC Print w nowej siedzibie
6 gru 2016 14:42

W dniu 6 lipca br. miała miejsce uroczystoœć inauguracji nowej siedziby PC Print Đ firmy, która reprezentuje na terenie naszego kraju producenta folii do tłoczeń na goršco, firmę Leonhard Kurz z siedzibš w FŸrth (RFN). Nowa siedziba znajduje się w Warszawie przy ulicy Białoborskiej 16. Na uroczystoœć otwarcia tego supernowoczesnego obiektu gospodarze, państwo Krystyna i Piotr Cippertowie zaprosili swych najlepszych klientów, a w spotkaniu uczestniczyli partnerzy handlowi PC Print: przedstawiciele firm Leonhard Kurz, OVD Kinegram i Hinderer&MŸhlich. Okolicznoœciowe przemówienia wygłosili Piotr Cippert, dyrektor generalny PC Print oraz Theo von Fraunberg, z ramienia zarzšdu firmy Leonhard Kurz. W przemówieniu powitalnym Piotr Cippert stwierdził, iż szybki rozwój poligrafii zmusił PC Print do kilkakrotnej zmiany siedziby, gdyż kolejne cišgle okazywały się zbyt ciasne. W końcu podjęto decyzję o budowie własnej siedziby. Marzenie ăbycia na swoimÓ wreszcie się zmaterializowało. Z tej okazji zaproszeni zostali goœcie: partnerzy handlowi, klienci i przyjaciele. Dyrektor Cippert powitał szczególnie serdecznie goœci zagranicznych z firmy Leonhard Kurz i jej firm ăcórekÓ: Theo von Fraunberga Đ członka zarzšdu i generalnego dyrektora handlowego, Ulricha Bernharda Đ dyrektora handlowego całego regionu Europy, Michaela Engelbrechta Đ stałego doradcę technicznego; z firmy Hinderer&MŸchlich, produkujšcej profesjonalne matryce do tłoczeń: współwłaœciciela pana Fausta MŸhlicha z żonš i specjalistš Berndem Dangelmeyerem oraz z firmy OVD Kinegram ekspertów w zakresie ăhigh securityÓ Đ panów Enrico Rampinelli i Reto MŸllera. Z kolei złożył słowa podziękowania żonie, Krystynie Cippert, bez której, jak stwierdził, inwestycja w takiej formie nigdy by nie powstała. Przedstawił też dwójkę dzieci Đ Hanię i Pawła Đ potencjalnych sukcesorów. Zasłużeni pracownicy PC Print otrzymali nagrody okolicznoœciowe. W obiekcie Arco miała miejsce uroczysta kolacja, podczas której nie zabrakło licznych niespodzianek. *** Firma Leonhard Kurz, czołowy Đ w skali œwiatowej Đ producent folii do tłoczeń na goršco działa na wszystkich kontynentach, majšc 9 zakładów produkcyjnych, 15 przedstawicielstw i ponad 70 agentów z prawem wyłšcznoœci. Oferowane produkty, w tym folie, oprzyrzšdowanie i maszyny do tłoczeń, przeznaczone sš nie tylko dla branży poligraficznej i introligatorskiej, ale także dla branż takich jak meblarstwo, przetwórstwo tworzyw sztucznych. W ofercie sš produkty służšce do personifikacji kart plastikowych, znaki optycznie zmienne (OVD) do zabezpieczeń produktów handlowych, jak również OVD typu ăhigh securityÓ stosowane na banknotach i drukach specjalnego przeznaczenia. Filozofiš działalnoœci firmy Leonhard Kurz, którš wyznaje też PC Print, jest oprócz profesjonalnej obsługi handlowej œwiadczenie takiej pomocy odbiorcom folii i oprzyrzšdowania, która w znacznej mierze ułatwia klientom osišgnięcie sukcesu rynkowego opartego na wysokiej jakoœci oferowanych produktów Đ podkreœlał Piotr Cippert. Z rozmowy przedstawiciela Poligrafiki z panem Cippertem wynikało, że niektóre technologie oferowane przez firmę Leonhard Kurz na pierwszy rzut oka nie majš nic wspólnego z klasycznie pojmowanš poligrafiš, jak choćby technologia In Mold Decoration, Insert Molding, Transfer Finish cz też Touchwood System. Niemniej proces produkcyjny folii do tłoczeń wykorzystywanych w tych technologiach wymaga zastosowania klasycznych technik poligraficznych, takich jak offset, flekso czy sitodruk. AB