Pierwszy w Polsce Screenproof w Reproserwisie
6 gru 2016 14:44

W przygotowalni fleksograficznej Reproserwis w Suchym Lesie k. Poznania, będšcej częœciš szwedzkiego koncernu Miller Graphics Group, zainstalowano pierwszy w Polsce system rastrowego proofingu cyfrowego EFI BestColor Screenproof. Jak zapewnia dostawca systemu, RIP Screenproof firmy EFI BestColor jest jednym z pierwszych i do tej pory jednym z nielicznych rozwišzań umożliwiajšcych uzyskanie prawdziwej reprezentacji rastra poligraficznego przy zastosowaniu proofa cyfrowego. Screenproof posługuje się zrastrowanymi plikami pochodzšcymi bezpoœrednio z RIPa. Pliki te będšce bitmapowš reprezentacjš pracy trafiajšcej na naœwietlarkę do filmu lub na system CtP zawierajš informację o rastrowaniu i jako takie można je okreœlić mianem ăwirtualnegoÓ czy ăcyfrowegoÓ filmu. Zrastrowane pliki sš pobierane przez system Screenproof, składane i korygowane kolorystycznie w oparciu o profile ICC. Następnie praca jest wysyłana do urzšdzenia drukujšcego, którym w Reproserwisie jest wielkoformatowa drukarka Epson 9600. W rezultacie otrzymuje się wiernš kolorystycznie odbitkę próbnš posiadajšcš faktyczny raster, jaki otrzymamy w druku. Dzięki temu można nie tylko skontrolować kolor, ale również wykryć takie zjawiska jak mora, interferencje elementów obrazu z rastrem oraz błędne kšty rastra. Screenproof oprócz opisanej technologii zawiera w pełni funkcjonalny RIP Adobe ze wszystkimi jego opcjami pozwalajšcy wykorzystać system również do prac PDF i PostScript, gdzie nie jest wymagana reprezentacja rastra bšdŸ wymagana jest niezależna praca proofa. System proofingu cyfrowego Screenproof wspomagany jest automatycznym zestawem kalibracyjnym GretagMacbeth Linoscan. Dzięki temu zestawowi cyfrowy system druku próbnego zainstalowany w Reproserwisie może być dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta Đ symulujšc druk z konkretnej maszyny drukujšcej i uwzględniajšc przy tym specyfikę podłoża oraz kolory specjalne takie jak np. Pantone. Systemy rastrowego proofingu cyfrowego oparte na Screenproofie działajš również w innych oddziałach Miller Graphics Group na całym œwiecie i sš w pełni kompatybilne z systemem działajšcym w Reproserwisie. System cyfrowego druku próbnego Screenproof oraz system kalibracji GretagMacbeth Linoscan w przygotowalni fleksograficznej Reproserwis zainstalowała i wdrożyła poznańska firma Perfekt. Opracowano na podstawie informacji firmy Perfekt