PlateDriver QPS 4 Đ nowa naœwietlarka CtP firmy Esko-Graphics
6 gru 2016 14:42

Firma Esko-Graphics wprowadziła na rynek nowš półformatowš wersję naœwietlarki CtP PlateDriver, przeznaczonš do bezpoœredniego naœwietlania płyt metalowych Đ PlateDriver QPS 4. Urzšdzenie jest wyposażone w system lasera fioletowego i umożliwia obróbkę płyt oferowanych przez różnych producentów. Nowa naœwietlarka produkuje płyty o maksymalnym formacie 680 x 750 mm (B2+). Urzšdzenie posiada półautomatyczny stół podajšcy do ładowania płyt, opcjonalnie dostępna będzie wersja w pełni automatyczna. W urzšdzeniu zainstalowano system wycinania registrów Bacher 2000, dostosowujšc maszynę do wymogów większoœci standardowych maszyn pół- i ćwierćformatowych. Zakres oferowanych rozdzielczoœci wynosi od 1200 do 3175 dpi, zaœ maksymalna liniatura rastra Đ 400 l/cm. PlateDriver QPS 4 jest urzšdzeniem o otwartej architekturze, co Đ jak zapewnia producent Đ pozwala na sterowanie naœwietlarkš za pomocš dowolnego systemu workflow dostępnego na rynku. Opcjonalnie Esko-Graphics dostarcza z maszynš własny workflow FlowDrive, przeznaczony dla drukarń akcydensowych. Pakiet zawiera m.in. aplikacje do impozycji, proofingu i kalibracji maszyny. PlateDriver QPS 4 jest skierowany do zakładów akcydensowych drukujšcych głównie małe nakłady Đ mówi Torben Rysgaard, wiceprezes ds. rozwišzań prepress w firmie Esko-Graphics. Đ Chcemy im zaoferować system CtP, który będzie można łatwo zintegrować z istniejšcym już workflow, zapewniajšc jednoczeœnie odpowiedniš elastycznoœć i wydajnoœć. Na podstawie informacji firmy Esko-Graphics opracował SS