Porozumienie Imation i Xerox
6 gru 2016 14:42

Głównym celem zawartego porozumienia jest zwiększenie udziału firmy Xerox w rynku druku komercyjnego oraz rozbudowa kanałów dystrybucji. Na mocy umowy Imation rozpocznie w pierwszym kwartale 2002 r. sprzedaż cyfrowych urzšdzeń Xerox DocuColor 2060 i 2045 do europejskich drukarń komercyjnych i przygotowalni. Xerox współpracuje z firmš Imation w celu wdrożenia systemu obsługi klienta, w którym drukarnie komercyjne i przygotowalnie będš obsługiwane przez specjalistę Xerox bšdŸ Imation. Dotychczasowi klienci firmy Imation zostanš przypisani do regionów Nowego Jorku, Chicago lub Los Angeles, a póŸniej będš przydzielani do konkretnych opiekunów klientów z branży poligraficznej na całym œwiecie. Imation rozszerzy obecny zespół sprzedawców o specjalistów i analityków druku cyfrowego wyszkolonych przez firmę Xerox, a sprzedaż będzie wspierana przez usługi serwisowe i pomoc technicznš Xeroksa. Nowa umowa o dystrybucji jest kontynuacjš wieloletniej współpracy, w ramach której Xerox wprowadził na rynek Imation Matchprint Professional Server. Współpracę rozwijano w ramach programu Xerox Business Partner Program, majšcego na celu zwiększenie możliwoœci dystrybucji w nowych segmentach rynku. Firma Imation Corp., o œwiatowym zasięgu i wartoœci 1,2 mld USD, zajmuje wiodšcš pozycję w dziedzinie pamięci masowej na noœnikach wymiennych oraz zarzšdzania przechowywaniem i przetwarzaniem kolorowych obrazów. Dla rynku poligraficznego Imation oferuje rozwišzania w zakresie zarzšdzania kolorem, proofing kolorów, a także oprogramowanie i usługi dla szerokiej gamy aplikacji istotnych w obróbce kolorów. Opracowano na podstawie informacji prasowej

error: Kopiowanie zabronione!
cript>