Powlekane rakle do wklęsłodruku
6 gru 2016 14:42

Rosnšce koszty materiałowe, niskie nakłady przy wysokim stopniu uszlachetniania i większe wydatki na ochronę œrodowiska to czynniki powodujšce, że koszty produkcji we wklęsłodruku stale rosnš. Dlatego też wiele drukarń wprowadziło ostre, œciœle przestrzegane wytyczne, które majš doprowadzić do zmniejszenia iloœci makulatury i ograniczenia postojów maszyn, oczywiœcie bez wpływu na jakoœć końcowego produktu. Szwajcarska firma Max DŠtwyler pomaga drukarniom w uzyskaniu oszczędnoœci oferujšc im nowy rodzaj noża raklowego Đ MDC Longlife. Charakteryzuje się on znacznie dłuższš żywotnoœciš niż rakle konwencjonalne, w połšczeniu z bardzo precyzyjnym działaniem. Osišgnięto to przez pokrywanie noża specjalnš powłokš. Grubsze pigmenty w farbie, czšstki chromu z powierzchni cylindra, pył papierowy i inne zanieczyszczenia, które nie sš wychwytywane przez filtry systemu zasilania farbš, powodujš występowanie rys na raklu (2). Inne problemy w drukowaniu mogš powstawać na skutek tworzenia się zadziorów na krawędzi noża raklowego, powiększajšcych się wraz ze zużywaniem się noża (4a). Te nierówne krawędzie uniemożliwiajš dokładne odraklowywanie farby z powierzchni cylindra, a zadziory mogš dostawać się do kałamarzyków farbowych i częœciowo je opróżniać. Rezultatem jest zmniejszone natężenie farby i przez to obniżona jakoœć drukowania. Zaokršglona krawędŸ noża zapobiega tworzeniu się zadziorów (4b) i zapewnia stałe natężenie farby. W miejscach grawerowanych na cylindrze rakiel ulega zwiększonemu zużyciu. Odnosi się to szczególnie do drukowania opakowań wieloma użytkami, gdzie regułš jest wiele stref niedrukujšcych na powierzchni cylindra. Przy oscylujšcym ruchu noża raklowego pojawia się niebezpieczeństwo tonowania. Warstwa smarujšca, utworzona przez farbę i chropowatoœć powierzchni cylindra, powinna zapobiegać szybkiemu zużywaniu się rakla i chromu. Ta warstwa powstaje głównie nad powierzchniami grawerowanymi. Często nie ma jednak na cylindrze tak dużej powierzchni grawerowanej, aby zapewnić właœciwe smarowanie. Właœciwa gruboœć warstwy smarujšcej jest osišgana przez odpowiednie szlifowanie i polerowanie miedzi i chromu. Przy niektórych farbach, szczególnie wodnych, należy utrzymywać minimalnš chropowatoœć, aby warstwa smarujšca nie drukowała, gdyż wtedy powstaje tonowanie. Gdy chropowatoœć powierzchni cylindra (a więc smarowanie) jest zmniejszona, prowadzi to do niepożšdanego, szybszego zużycia rakla oraz powierzchni cylindra. Specjalna powłoka rakla MDC Longlife (1) zapewnia właœciwš ochronę strefy styku, zmniejsza tarcie, obniża zużycie, chroni powierzchnię cylindra i znacznie zmniejsza tworzenie się rys (3). Na skutek ogrzewania się niektóre rakle zabarwiajš się w strefie styku (5). Przy raklu Longlife specjalny skład powłoki zapewnia zmniejszony współczynnik tarcia, dzięki czemu nie występuje zabarwianie się rakla (6). Dzięki zmniejszonemu tarciu wytrzymałoœć rakla jest 3-5-krotnie większa niż tradycyjnych rakli. Przy utrzymaniu odpowiedniego kšta ostrza noża raklowego (ok. 600) i niskiego docisku zużycie jest znacznie zredukowane, całkowicie usunięte jest tonowanie i tworzenie się rys. Tradycyjne rakle trzeba często wymieniać wraz z wymianš cylindrów; szczególnie przy dużych nakładach trzeba zatrzymywać maszynę, aby wymienić rakle, co jest bardzo kosztowne (dłuższy czas drukowania, a więc niższa efektywnoœć). Nowe rakle wytrzymujš natomiast znacznie dłużej, a poza tym dajš korzystne efekty przy drukowaniu: brak tonowania i niewystępowanie rys na raklach, obniżajšcych jakoœć. Jakkolwiek rakle MDC Longlife sš droższe, to ich koszt zwraca się chociażby w postaci zmniejszonej iloœci postojów maszyny, a to ma wpływ na koszt drukowania i na oszczędnoœć czasu. Na podstawie artykułu ăBeschichtete RakelmesserÓ z ăFlexo+Tief-DruckÓ nr 6/2001 opracował ZZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>