Slide

Prezydent Warszawy w Bractwie
6 gru 2016 14:45

4 listopada br. w Teatrze Wielkim w Warszawie Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga zorganizowało spotkanie podsumowujące całoroczną działalność stowarzyszenia w roku 2006. Impreza była kontynuacją przedsięwzięcia Bractwa „Książka pod strzechy”, realizowanego już od sześciu lat. Przed spektaklem miało miejsce doroczne Zgromadzenie Ogólne Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. Jacek Kuśmierczyk, Kanclerz Bractwa podkreślił, że głównymi celami działalności stowarzyszenia zarówno w tym roku, jak i w latach ubiegłych były: popularyzacja języka polskiego, szerzenie kultury narodowej, wspieranie czytelnictwa i promocja oświaty, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Po Zgromadzeniu, w Sali Redutowej Teatru Wielkiego, odbyła się uroczysta intronizacja nowych członków Bractwa Gutenberga, którymi zostali: Członkowie honorowi: Hanna Gronkiewicz-Waltz – posłanka na Sejm RP, Paweł Wypych – koordynator Miasta Stołecznego Warszawy oraz profesor Bohdan Durnyak – rektor Ukraińskiej Akademii Drukarstwa we Lwowie. Członkowie zwyczajni: Bożena Chmielarczyk – dyrektor generalny Wydawnictwa Reader's Digest, Irena Eris – właścicielka Laboratorium Kosmetycznego Dr IRENA ERIS, Małgorzata Bromirska-Lech – sekretarz Kapituły i dyrektor biura PBKG, Daniel Kość – dyrektor Departamentu Doradztwa dla Firm Deutsche Bank PBC, Jarosław Łukomski – prezes Sun Chemical Polska Sp. z o.o., Siergiej Mierkułow – Wydawnictwo „Żiwiom” (Rosja), dr inż. Jerzy Petriaszwili – pracownik naukowy Instytutu Poligrafii PW, Wasyl Pylypiuk – prezes „Switlo i Tin” (Ukraina), Ihor Pyshyew – „Premier Group” (Ukraina) oraz dr Yaroslav Uhryn – prorektor Akademii Drukarstwa we Lwowie. Przyjęcie czterech nowych członków z Ukrainy do Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga stanowiło w zamierzeniu wsparcie merytoryczne powstania Bractwa Gutenberga na Ukrainie i wzajemnej współpracy w realizacji celów statutowych. Jak co roku bilans rocznych działań Bractwa został połączony z charytatywnym spektaklem, na który zaproszono młodzież gimnazjalną i licealną z uwzględnieniem szkół województw podlaskiego i wielkopolskiego – beneficjentów akcji, wytypowanych przez Bractwo Gutenberga. W ten sposób Bractwo umożliwia co roku dzieciom i młodzieży z różnych regionów Polski dostęp do największych ośrodków polskiej kultury. Ponad 1500 dzieci miało okazję obejrzeć spektakl operowy „Straszny dwór” Stanisława Moniuszki. Honorowy patronat nad imprezą charytatywną w Teatrze Wielkim objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kazimierz Michał Ujazdowski. W czasie części oficjalnej, którą poprowadzili Zofia Czernicka – Dama Bractwa i Jacek Kuśmierczyk – Kanclerz Bractwa, wytypowanym szkołom zostały przekazane akty darowizn książek. Akty wręczył przedstawicielom szkół Paweł Wypych, koordynator Miasta Stołecznego Warszawy. Dla każdej biblioteki wytypowanej szkoły Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga przekazało 100 cennych woluminów. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z uznaniem odniósł się do inicjatywy organizowania przez Bractwo tak szczytnej imprezy i ufundował zestawy książek dla szkół – beneficjentów tegorocznej akcji. Zostały one wręczone przedstawicielom zaproszonych szkół podczas uroczystości w Teatrze Wielkim. Tegoroczną uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Yuan Guisen – ambasador Chińskiej Republiki Ludowej, Paweł Wypych – koordynator Miasta Stołecznego Warszawy, dr Heinz Peters – dyrektor Wydziału Kultury Ambasady Republiki Federalnej Niemiec, Marek Borowski – poseł na Sejm oraz przedstawiciele świata kultury i edukacji, sponsorzy, rektorzy wyższych uczelni, członkowie honorowi i zwyczajni Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga, przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, młodzież szkolna i inni zaproszeni goście. W czasie przerwy dzięki wsparciu i pomocy sponsorów uroczystości został przygotowany poczęstunek, a po spektaklu każdy młody widz otrzymał od Bractwa w prezencie książkę – rozdano ich ponad 2500 egzemplarzy. Oprócz książek dzieciom zostały przekazane upominki, m.in. czapeczki od firmy Pirelli Pekao Real Estate Sp. z o.o. oraz smycze i koszulki, przekazane w darze przez Polską Telefonię Cyfrową SA.

error: Kopiowanie zabronione!