PRINT 01 w cieniu tragedii
6 gru 2016 14:42

PRINT 01 to największa w tym roku impreza poligraficzna na œwiecie. Targi, w których wzięło udział ponad 900 wystawców, miały być wielkim œwiętem amerykańskiej i œwiatowej poligrafii. I œwiętem takim były aż do ranka 11 wrzeœnia, kiedy nastšpił atak terrorystów na wschodnim wybrzeżu USA. Od tego momentu głównym tematem rozmów na stoiskach stały się nie targowe przeboje i nowoœci, ale tragedia, jaka rozegrała się w Nowym Jorku, Waszyngtonie i pod Pittsburgiem. Ataki terrorystyczne wpłynęły też w dużym stopniu na spadek frekwencji w ostatnich dniach targów. W rezultacie targi PRINT 01 odwiedziło ok. 66 tys. goœci. Większoœć targowych premier i informacji na temat ważnych ruchów w branży przekazano do wiadomoœci publicznej jeszcze przed rozpoczęciem imprezy lub w pierwszych dniach targów. W Chicago pokazano sporo nowych rozwišzań; częœć z nich widzieliœmy na ubiegłorocznej DRUPIE, a teraz pokazywano je po raz pierwszy na rynku amerykańskim. Z drugiej strony częœć zaprezentowanych w Chicago produktów jest przeznaczona tylko na rynek amerykański i to my będziemy musieli poczekać na premierę europejskš. Targi PRINT 01 stały się dobrš okazjš do ogłoszenia kilku strategicznych posunięć najważniejszych firm w branży. Warto podkreœlić dwie informacje: przejęcie firmy Indigo przez Hewlett-Packard oraz połšczenie się firm Purup-Eskofot i Barco Graphics. W tym artykule prezentujemy wybrane premierowe rozwišzania zaprezentowane na PRINT 01. Zaczynamy od Heidelberga, który targi PRINT 01 potraktował bardzo poważnie. Swojš komercyjnš premierę miała w Chicago długo oczekiwana cyfrowa maszyna kolorowa Nexpress 2100, pokazana w fazie prototypu na DRUPA 2000. Firma nie tylko spełniła te oczekiwania, ale także pokazała w Chicago nowe urzšdzenie w trzech konfiguracjach, których rozpiętoœć cenowa wynosiła od 350 tys. USD do 420 tys. USD. Heidelberg podpisał około 70 kontraktów na dostawy nowych urzšdzeń. Poza tym Heidelberg wprowadził do swojej oferty naœwietlarki CtP ze œwiatłem fioletowym Prosetter, które także debiutowały na targach. Po raz pierwszy firma przedstawiła 4-kolorowš wersję maszyny Printmaster PM 74, przeznaczonej dla drukarń akcydensowych. Nowoœciš była też udoskonalona wersja maszyny Quickmaster DI Đ Pro, która oferuje zdaniem producenta o 40% wyższš wydajnoœć od swojej poprzedniczki. Firma sprzedała na targach 35 sztuk nowej wersji QM DI. Poza tym Heidelberg pokazał udoskonalenia w zwojowych maszynach heatsetowych, m.in. nowy system automatycznej wymiany płyt w maszynie Sunday 2000 i nowy bezpunkturowy moduł aparatu złamujšcego do 16- i 24-stronicowych maszyn pracujšcych w technologii bez-kanałowej. Xerox pokazał zapowiadanš od doœć dawna nowš maszynę do druku kolorowego DocuColor iGen3, dotychczas znanš pod nazwš FutureColor bšdŸ Constellation. Maszyna, wcišż niebędšca wersjš komercyjnš, drukuje z prędkoœciš 100 stron A4 na minutę. Producent zapewnia, że koszt jednej strony, jak również koszty eksploatacji będš znacznie niższe niż w przypadku wczeœniejszych systemów druku kolorowego firmy Xerox. Szerszš informację na temat przedtargowej prezentacji systemu, wówczas jeszcze pokazywanego jako FutureColor, znajdziecie Państwo w dalszej częœci zeszytu. MAN Roland pokazał na targach Đ po raz pierwszy w USA Đ jeden z przebojów DRUPA 2000: maszynę DICOweb opartš na technologii nanoszenia obrazu bezpoœrednio na cylindry drukujšce. Innš premierš firmy na amerykańskim rynku była 5-kolorowa maszyna półformatowa Roland 205. Poza tym niemiecki producent zaprezentował 6-kolorowe wersje wszystkich oferowanych przez siebie konwencjonalnych maszyn arkuszowych. Premierę na rynku amerykańskim miała 6-kolorowa maszyna firmy Adast Đ seria 800, prezentowana w wersji z wieżš lakierujšcš i systemem półautomatycznej zmiany płyt. Poza tym Adast demonstrował 5-kolorowš maszynę AD 755 CP-DI z wieżš lakierujšcš, automatycznym myciem obcišgów i suszarkš IR. Firma CreoScitex przygotowała na targi PRINT 01 sporo nowoœci, jednak większoœć z nich stanowiły nowe opcje znanych już z rynku rozwišzań. Wœród zaprezentowanych nowinek znalazły się m.in.: opcja proofingu w naœwietlarce CtP Lotem 800 Quantum, szybsza wersja naœwietlarki do filmów Dolev, nowa wersja systemu workflow Brisque 4.0, najnowsze wersje serwerów Spire sterujšcych pracš cyfrowych maszyn kolorowych Xeroksa. Ważnš premierš na stoisku Agfy była półformatowa naœwietlarka CtP z laserem fioletowym Palladio, przeznaczona dla drukarń specjalizujšcych się w małych i œrednich nakładach. Agfa Palladio to zautomatyzowana naœwietlarka, wyposażona w kasetę na 50 płyt, oferujšca wybór spoœród trzech rozdzielczoœci: 1200, 2400 i 3000 dpi. Na stoisku firmy odbywały się też prezentacje nowego wielkoformatowego systemu odbitek próbnych Grand Sherpa o rozdzielczoœci 1440 x 1440 dpi, który pozwala na wykonywanie proofów rastrowych z liniaturš 175 lpi. W drukarce, podobnie jak we wszystkich modelach z serii AJ Sherpa, zastosowano system zarzšdzania kolorem QMS 1.1, skonfigurowany z myœlš o 8-kolorowym mechanizmie drukowania, w który wyposażony jest najnowszy proofer Agfy. Imation zaprezentował na PRINT 01 trzeciej generacji cyfrowy system odbitek próbnych Matchprint GT. Prezentacje możliwoœci proofera odbywały się w naœwietlarkach CtP CreoScitex Lotem Quantum i ECRM DesertCat 88 (obie wyposażone sš w funkcję produkcji odbitek próbnych). Imation zapewnia, że nowy Matchprint umożliwia redukcję kosztów produkcji i strat materiałowych. Firma Presstek zaprezentowała nowy automatyczny system podawania płyt w produkowanych przez siebie naœwietlarkach CtP Dimension 200 i Dimension 400. Warto podkreœlić, że systemy naœwietlania płyt DI firmy Presstek pracowały w wielu maszynach drukujšcych demonstrowanych na targach. Maszyny wyposażone w system ProFire pracowały m.in. na stoiskach firm: Heidelberg, Ryobi, Sakurai, IBF, Adast, Xerox i Pitman. Firma Scitex Digital Printing pokazała w Chicago nowš zwojowš cyfrowš maszynę do druku kolorowego z serii Business Color Đ Scitex 3700 Printing System. Maszyna jest przeznaczona do drukowania zleceń z wykorzystaniem personalizacji (zmienny tekst i grafika), rachunków, ksišżek i druków mailingowych. System 3700 pracuje z prędkoœciš 1000 stóp/minutę. Na stoisku firmy Indigo prezentowana była m.in. 7-kolorowa maszyna Publisher 4000, która na PRINT 01 miała swojš œwiatowš premierę rynkowš. Przypomnijmy, że maszyna ta została pokazana przez izraelskš firmę już na targach DRUPA 2000. Publisher 4000 drukuje z prędkoœciš 4 tys. stron A3 na godzinę; urzšdzenie pracuje w trybie dwustronnym. Firma ECRM pokazała na targach PRINT 01 nowš naœwietlarkę CtP z laserem fioletowym TigerCat. Urzšdzenie w formacie B2 oferuje maksymalnš rozdzielczoœć 3556 dpi i kosztuje niespełna 110 tys. USD. Naœwietlarka jest wyposażona w automatyczny podajnik płyt pobieranych z kasety o pojemnoœci 25 sztuk. Wydajnoœć urzšdzenia wynosi 18 płyt w formacie B2 na godzinę. ECRM wprowadził też do swojej oferty trzy nowe modele naœwietlarek CtP w formacie B3 Đ TigerCat 2. Najważniejszš premierš firmy Xeikon była czarno-biała maszyna cyfrowa DMP 8000, pokazana na targach w wersji z dwoma napędami, drukujšcej w trybie dwustronnym. DMP 8000 oferuje rozdzielczoœć 600 dpi i jest oparta na technologii magnetograficznej, opatentowanej przez firmę Xeikon. W maszynie zastosowano nowo opracowany toner o wyższej gęstoœci optycznej. Jest ona dostępna w trzech modelach pracujšcych z prędkoœciš 60, 45 i 30 metrów na minutę. Firma MŸller Martini, znana przede wszystkim ze sprzętu introligatorskiego, zaprezentowała na targach nowš serię wšskowstęgowych maszyn drukujšcych A-Series. Skonfigurowane z systemami obróbki końcowej, maszyny pozwalajš na drukowanie w trybie 6/6, personalizację, perforację, wykrawanie, lakierowanie, złamywanie i cięcie Đ oczywiœcie w jednym przebiegu wstęgi. Konfigurację składajšcš się z maszyn drukujšcych połšczonych in-line z urzšdzeniami do obróbki końcowej firma MŸller Martini pokazała w USA po raz pierwszy. Na podstawie serwisów dotprint.com, globalprint.com i informacji prasowych opracował SS