Program oszczędnoœciowy Heidelberga
6 gru 2016 14:42

Reakcjš na słabš koniunkturę Heidelberga jest opracowanie programu obniżki kosztów firmy o kwotę 100 mln euro w drugiej połowie bieżšcego roku obrachunkowego (do 30 marca). Podczas konferencji prasowej szef Heidelberga B. Schreier zapowiedział ăwzięcie pod lupęÓ wszystkich oœrodków koncernu pod względem ich kosztów i wydajnoœci. Jedno z przedstawicielstw w USA i dwa inne o charakterze międzynarodowym majš być definitywnie zamknięte. Decyzje w tej sprawie majš zapaœć jeszcze w I kwartale 2002 roku. Dalsze konkretne poczynania to ograniczenie godzin nadliczbowych i likwidacja niestałego zatrudnienia w zakładzie w Wiesloch. Schreier jest przekonany, że wprowadzenie programu oszczędnoœciowego w bieżšcym roku obrachunkowym przyniesie efekty w postaci 200-220 mln euro. Na podstawie ăDruck&Medien MagazinÓ nr 1-2/2002 opracował AB