Pryzmatyczny system druku znaków zabezpieczających
6 gru 2016 14:52

Amerykańska firma Sekuworks LLC zaczęła oferować pryzmatyczny druk zmiennych znaków zabezpieczających. Może to być samodzielny druk albo dodatkowa identyfikacja autentyczności dokumentów lub markowych produktów. Znaki zabezpieczające objęte ochroną patentową oferują nowy poziom zabezpieczenia przed fałszerstwem. Nowa technologia pozwala na dodatkowe zapewnienie autentyczności i zapobiega oszustwom dzięki pryzmatycznemu wielokolorowemu drukowi zmiennych znaków. Zwiększenie bezpieczeństwa w stosunku do tradycyjnego druku jednokolorowego polega na tym, że pryzmatyczne zmienne znaki są drukowane dwoma lub większą liczbą kolorów, które nieznacznie nakładają się na siebie w obszarze przechodzenia kolorów. Nakładanie się kolorów jest intencyjne, kontrolowane i uszeregowane, tak że zmienne znaki nie ulegają żadnej deformacji. Znaki zabezpieczające mogą być powlekane, drukowane na powlekanej po-wierzchni albo być kombinacją obu technik. Pryzmatyczny zabezpieczający druk zmiennych cyfr dostarcza informacji, zapewnia autentyczność i zabezpiecza przed fałszowaniem poprzez projektowanie, generowanie i aplikowanie specyficznych wielokolorowych pryzmatycznych zmiennych znaków. Te ostatnie wspólnie z różnorodnie łączonymi kolorami tworzą zabezpieczenia trudne do podrobienia. Zabezpieczenia weryfikuje się stosując standardową inspekcję, wizualną ocenę powiększenia unikalnego nałożenia punktów, za pomocą urządzeń odczytujących ukryte znaki zabezpieczające czy też automatycznej kontroli. Firma Sekuworks zintegrowała różnorodne technologie zabezpieczające, włączając w to wklęsłodruk, sitodruk, holografię, druk zmiennych danych i kodu w jednym procesie. Na podstawie „L&NW Prismatic Security Information Printing” opracował TG

error: Kopiowanie zabronione!
cript>