R.R. Donnelley tworzy sieć Digital Solution Centers
6 gru 2016 14:42

Amerykański potentat poligraficzny ogłosił, że w cišgu najbliższego 1,5 roku stworzy sieć oœrodków produkcji cyfrowej (Digital Solution Centers). Ich liczba nie została okreœlona; pierwszy będzie się mieœcić w Pontiac w pobliżu Chicago. Rolš oœrodków będzie przyjmowanie zleceń od klientów i przygotowywanie ich do druku. Szacuje się, że ok. 700 zleceniodawców będzie zainteresowanych tš formš składania zamówień. Oœrodki produkcji cyfrowej rozpocznš działalnoœć od sektora magazynów i katalogów. Prace będš przygotowywane w formacie PDF; podstawš będzie tu system Prinergy PDF firmy Creo zakupiony przez R.R. Donelley w roku ubiegłym oraz rozwišzanie InSite, pozwalajšce klientom œledzić przebieg realizacji zamówień za poœrednictwem Internetu. Na podstawie serwisu Graphiline.com opracowała IZ