Regionalna Konferencja Krajów Œrodkowej Europy w Warszawie
6 gru 2016 14:41

Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Dokumentów oraz Produktów Podobnych (The International Association for Document and Information Management Solutions) IBFI Đ Region Europa organizuje w Warszawie w hotelu Marriott 6 kwietnia br. ăRegionalnš Konferencję dla Europy ŒrodkowejÓ. Tematem spotkania ma być omówienie sytuacji, w jakiej obecnie znajdujš się producenci formularzy i produktów o zbliżonym charakterze w krajach Europy Œrodkowej i Wschodniej. Tytuł konferencji brzmi ăPrzemiany na rynku formularzy stanowiš wyzwanie dla przemysłuÓ. Spotkanie ma służyć fachowcom z branży w krajach œrodkowo-wschodniej Europy do wymiany doœwiadczeń, wycišgnięcia pożytecznych wniosków dla własnych zakładów z referatów wygłoszonych na spotkaniu oraz podjęcia ewentualnej współpracy w skali międzynarodowej. Językiem obrad jest angielski. AB