Reprograf Đ sprzedaż Screena roœnie
6 gru 2016 14:42

Od kwietnia br. firma Reprograf jest nowym polskim przedstawicielem Screena. W tym okresie firma sprzedała w Polsce kilka naœwietlarek CtF, co jest niewštpliwie sporym sukcesem. W lipcu Reprograf zainstalował naœwietlarkę Screen Katana 5055 w drukarni Printy Poland Đ Wodzisław. Jest ona Đ zdaniem dostawcy Đ idealnym rozwišzaniem dla drukarń komercyjnych i gazetowych. Właœciciele firmy Printy Poland uzasadniajš swojš decyzję o zakupie tego urzšdzenia możliwoœciš obniżenia kosztów naœwietleń oraz skrócenia czasu wykonania usługi. Z kolei w Rzeszowie, w firmie Geokart-International Sp. z o.o., Reprograf zainstalował naœwietlarkę Screen Tanto 6120. Geokart-International to jedna z niewielu firm, jeżeli nie jedyna w Polsce, która własnymi siłami jest w stanie wykonywać kompleksowe opracowania kartograficzne o bardzo wysokich parametrach; odbiorcami sš m.in. takie instytucje, jak Główny Urzšd Geodezji i Kartografii oraz Urzędy Marszałkowskie z całej Polski. Zakup nowej naœwietlarki umożliwi sprostanie wysokim wymaganiom stawianym firmie Geokart przez jej klientów. Firma Artgraph, jeden z pierwszych klientów firmy Reprograf, do dziœ pozostaje wierna swojemu dostawcy. Planowane od dawna unowoczeœnienie parku maszynowego w jednym z największych warszawskich studiów znalazło swój finał w zakupie dwóch naœwietlarek firmy Screen Đ pełnoformatowej Tanto i półformatowej Katana. Więcej na temat instalacji obu urzšdzeń w firmie ArtGraph przeczytacie Państwo w niniejszym wydaniu Poligrafiki. Opracowano na podstawie informacji firmy Reprograf