„Sekretny przepis” na trwały papier termiczny
6 gru 2016 14:45

Liczba zastosowań papieru termicznego stale rośnie: paragony w miejscach sprzedaży, bilety wstępu i komunikacyjne, kupony loteryjne, zapisy medyczne, nalepki bagażowe, znaczki pocztowe, papier do faksów, etykiety dostawcze i etykiety na produkty żywnościowe w handlu detalicznym. Popularność papieru termicznego rozszerza się z uwagi na niskie koszty, niezawodność i łatwość stosowania technologii druku termicznego, który używa jako elementów drukujących matrycy z drobnych, szybko działających elementów cieplnych grzejących punkty na papierze. Ponadto drukarki termiczne są nie tylko tanie, ale również szybkie, ciche i niezawodne. Papier termiczny składa się z papieru bazowego pokrytego emulsją termoczułą. Emulsja ta zawiera trzy kluczowe składniki: formownik koloru, wywoływacz koloru i sensybilizator (substancję uczulającą). Ciepło z termicznej głowicy drukującej topi sensybilizator i pozwala, aby formownik i wywoływacz koloru zmieszały się i stworzyły obraz. Wiele spośród papierów termicznych zawiera również dodatkowe warstwy zewnętrzne chroniące przed wytarciem i zmianami wywołanymi przez czynniki zewnętrzne. Pomimo tych zabezpieczeń obraz termiczny jest wrażliwy na ciepło, wilgoć, mocne światło oraz na kontakt z plastyfikatorami, olejami, rozpuszczalnikami, klejami, wodą i niektórymi farbami drukarskimi. Trwałość obrazu zależy od poszczególnych technologii chemicznych stosowanych przez producenta w celu zapewnienia charakterystyki papieru termicznego odpowiedniej do jego zastosowania. Standardowe paragony (POS – Point of Sales, punkt sprzedaży) i papier do faksów stanowią największą część światowego zużycia papieru termicznego – ok. 75%. Najczęściej wymagana trwałość wydruku to pięć lat przy optymalnych warunkach składowania, ale każde odstępstwo od nich obniża trwałość. Wystąpienie jakichkolwiek wspomnianych czynników środowiska ma znaczący wpływ na stabilność obrazu i może spowodować jego zniknięcie w ciągu kilku tygodni. Podczas gdy wymagania przepisów legislacyjnych i świadomość konsumentów stale borykają się z niedoskonałością powszechnie stosowanych papierów termicznych o ograniczonej trwałości wydruku, fińska firma Jujo Thermal stworzyła nową formułę chemiczną, która przewartościowuje tradycyjne oczekiwania wobec trwałości wydruku. Firma Jujo Thermal Ltd. należy do światowych producentów papieru termicznego do produkcji etykiet do użytku detalicznego i w logistyce. Oferuje również pełny asortyment papierów termicznych począwszy od standardowych rolek kasowych (POS) do najbardziej wymagających specjalnych zastosowań. Opatentowany przez firmę „sekretny przepis” przedłuża w znacznym stopniu trwałość obrazu wydrukowanego metodą termiczną. To, w połączeniu z poważną inwestycją w moce przerobowe Jujo Thermal – w zakładzie o wieloletniej tradycji znajdującym się w miejscowości Kauttua w zachodniej Finlandii – oznacza, że rynek detaliczny ma teraz dostęp do papieru termicznego wysokiej jakości. Główne zalety drukowania na papierze termicznym takie jak prostota procesu drukowania, niezawodność i niskie koszty obsługi sprawiają, że popularność tej techniki stale utrzymuje się na wysokim poziomie, choć blaknięcie druku do niedawna stanowiło poważny problem. Drukowanie na papierze termicznym opiera się na związkach chemicznych zawartych w papierze, które uaktywniają się pod wpływem ciepła. Jednak, podobnie jak wiele innych reakcji chemicznych, proces ten jest odwracalny. Paragon przechowywany w sprzyjających warunkach może przetrwać pięć lat, lub – jak to najczęściej bywa – może stać się nieczytelny w ciągu kilku tygodni po wydrukowaniu. Zapewne wystarcza to w przypadku zwykłych paragonów w supermarkecie, ale nie na wiele przydaje się, gdy paragon jest jednocześnie kwitem gwarancyjnym lub ma posłużyć jako dokument kosztowy dla władz fiskalnych albo do rozliczenia VAT-u. Stosowanie trwałego papieru na tradycyjnym rynku detalicznym likwiduje konieczność stałego sporządzania przez konsumentów trwałych papierowych kopii paragonów, co jest przedmiotem troski obrońców środowiska i jednocześnie spełnia prawny wymóg przechowywania oryginałów dokumentów. Papier o przedłużonej trwałości jest jedną z najnowszych innowacji Jujo Thermal. Firma dysponuje już patentem na trwały papier termiczny, co pozwala daleko szerszemu spectrum instytucji o szczególnie wysokich wymaganiach wobec stopnia niezawodności papieru termicznego czerpać korzyści z zastosowania go dla potrzeb medycyny, bankowości, sprzedaży biletów i zakładów loteryjnych. Gatunki papierów do trwałych paragonów (POS) zostały opracowane przez JTK w celu rozwiązania problemu zanikania obrazu w zastosowaniach, w których istotne jest przechowywanie wydrukowanej informacji przez dłuższy czas. Papiery te zwykle mają 10-letnią gwarancję na stabilność obrazu, pod warunkiem właściwego przechowywania, choć oferują również większą stabilność obrazu w bardziej wymagających warunkach. Gatunki papierów do trwałych paragonów (POS) są zalecane w przypadku paragonów gwarancyjnych i fiskalnych, kuponów zniżkowych, wydruków tachografów, rachunków stacji paliwowych i we wszystkich zastosowaniach tam, gdzie wydruk ma być przechowywany przez dłuższy czas. Gatunki najbardziej wytrzymałe zapewniają skutecznie trwały obraz z gwarancją na 25 lat. To powoduje, że mają zastosowanie tam, gdzie wydruki mają być archiwizowane przez dłuższy okres jak na przykład wykresy lekarskie lub zawierają szczególnie ważne informacje. Dotyczy to paragonów loteryjnych lub paragonów z zakładów gier losowych, jak również papierów do zastosowań bankowych.