Seybold, San Francisco 2002 Đ Hot Picks
6 gru 2016 14:42

Z nazwš Seybold być może wczeœniej już się spotkałeœ, Drogi Czytelniku. Do wielu innych nazw: DRUPA, IFRA Expo, IPEX dochodzi jeszcze jedna. Ale co to jest tak naprawdę, trudno opisać. To i wystawa, i seminaria na wiele interesujšcych tematów z branży DTP, a także wykłady dotyczšce konkretów. Do tego miejsca sš dla nas, Europejczyków, egzotyczne. Seybold jest organizowany dwa razy do roku: na wiosnę i na jesieni w Stanach Zjednoczonych. Wiosnš na wschodzie, jesieniš na zachodzie. Bywał także w Paryżu i może wróci do Europy, ale to jeszcze nic pewnego. Wykłady gromadzš fachowców, którzy pragnš poszerzyć swojš wiedzę. Można zadać pytanie, wymienić się informacjami, nawišzać kontakty z osobami, które w swoich firmach wykonujš podobne do naszych obowišzki. Przykłady tematów: uproszczone i zaawansowane zarzšdzanie kolorem, tajniki Adobe Photoshop 7.0, interaktywne PDFy: konwertowanie wydrukowanych plików do dynamicznych dokumentów cyfrowych, zaawansowane techniki w Quarku, PDFy dla prepressu, cyfrowa fotografia: przed wciœnięciem migawki i po, XML i projektowanie graficzne, język skryptowy Flasha. Równoczeœnie z wykładami odbywajš się całodniowe seminaria, gdzie szczególnymi względami cieszš się technologie Đ zwłaszcza PDF. Odbyła się już kolejna impreza towarzyszšca Seyboldowi: Dni PDF (PDF Days). Jej współorganizatorem był portal PlanetPDF. Tym razem trwała trzy dni. Seminaria pomimo wielu godzin spędzanych w jednym miejscu sš pożyteczne ze względu na prezentowane nowoœci; szczególny rodzaj prezentacji to ăSiedem minut dla producentaÓ, gdzie poznaje się najnowsze produkty firm działajšcych w tym biznesie. Te produkty od razu można zobaczyć w akcji, ponieważ obok sal konferencyjnych znajdujš się hale wystawowe. Pięć minut spaceru po labiryncie korytarzy i od teorii przechodzimy do praktyki Đ pokaz w stoisku producenta. Jedno z seminariów dotyczyło porównania oprogramowania do tworzenia i edycji profili ICC. Na nich opiera się zarzšdzanie kolorem w aplikacjach i całych przepływach plików produkcyjnych. Jeœli ktoœ zainwestował w produkty firm Gretag-Macbeth i Monaco Systems, znalazł potwierdzenie, że dobrze wydał pienišdze. Produkty tych firm w teœcie wypadły najlepiej. Organizatorzy po wykładach i seminariach zapewniajš możliwoœć kupienia kaset magnetofonowych z nagraniami. Stanowi to swoisty stenogram z kilku godzin monologów prowadzšcych zajęcia, a także następujšcych po nich dyskusji. Wystawa przycišga kolekcjonerów pięknie wydrukowanych obrazków przedstawiajšcych mapy, kobiety, samochody, zbieraczy gadżetów i tych, co jak nie zobaczš, to nie uwierzš (zdecydowanie największa grupa). Dodatkowym elementem zwišzanym nieodłšcznie z Seyboldem sš wyróżnienia dla producentów przyznawane w kilku kategoriach: systemy zarzšdzajšce treœciš (content-management systems), unikalne narzędzia prepress, zaawansowane wyœwietlacze, druk cyfrowy, systemy workflow, narzędzia dla grafików. Gremium przyznajšce wyróżnienia ocenia przydatnoœć produktów do wykorzystania w produkcji wydawniczej i szczególnie ceni sobie nowinki technologiczne. Produkty do rywalizacji zgłaszane sš jeszcze przed zorganizowaniem imprezy. Potem w trakcie trwania wystawy w stoisku nagrodzonego producenta widnieje specjalna tablica z logo Seybold Hot Pick. Na specjalnym œniadaniu wydawanym przez prezydenta Seybolda laureatom wręcza się również szklane tabliczki Hot Pick. Tym razem nagrodzono szesnaœcie produktów. Pozwolę sobie przytoczyć kompletnš listę przyznanych Hot Picków na Seybold SF 2002. Jest mi szczególnie miło pisać o tym, ponieważ ăPolacy nie gęsi...Ó i mieli tutaj swojš reprezentację (o tym za chwilę). Kategoria: content management (zarzšdzanie treœciš): Ľ firma Documentum Đ za nowe oprogramowanie stanowišce klienta do ich systemu (Digital Asset Manager Đ DAM), wyróżnienie nie za funkcje oprogramowania, ale za fakt napisania po raz pierwszy oprogramowania na stacje robocze przez firmę, która do tej pory zajmowała się poważnymi serwerami; Ľ firma FileNET Đ Proces Analyzer Đ nowe biznesowe narzędzie analityczne do ich systemu zarzšdzajšcego treœciš i dokumentami, działajšce w trybie on-line, zapewniajšce wszechstronne raportowanie w trakcie pracy. Kategoria: digital printing (druk cyfrowy): Ľ firma Canon Đ za proofer CLC 3900, nagroda w uzasadnieniu nie za urzšdzenie podobne do CLC5000, ale za jego cenę Đ 54 995 USD za proofer zdolny wydrukować 39 stron/min, 400 dpi, 8 bitów na kolor i format 12 x 18 cali (pełny wydruk 11 x 17 cali ze spadami) (rozumiem, że poprzedni model był znacznie droższy Đ przyp. aut.); Ľ firma Objective Advantage Đ za softwareŐowš platformę programistycznš JDF De-velopment Platform dla twórców oprogramowania do workflow umożliwiajšcš integrację opisów według standardów JDF, JML i PrintTalk do aplikacji webowych klient-serwer. Zawiera JDF parser, JDF object model i JDF storage engine do tworzenia baz danych. Kategoria: displays (wyœwietlacze): Ľ firma Formac Đ za pierwszy monitor w technologii LCD, wykorzystujšcy najnowszš matrycę firmy Fujitsu (MVA Đ Multi-Domain Vertical Alignment), który zdobył certyfikat zgodnoœci koloru Pantone Đ Gallery 2010 i Gallery 1740, według danych technicznych monitor ma bardzo szeroki kšt widzenia w pionie i w poziomie Đ 170 stopni; Ľ firma Sony Đ za nowy monitor z serii Artisan, który został zaprojektowany jako wzorcowy do obróbki zdjęć i tworzenia grafiki komputerowej oraz softproofingu. Oprzyrzšdowanie umożliwia dokładne strojenie punktu bieli i również punktu czerni (dokładnie zbalansowane głębokie cienie). Kategoria: enterprise content integration (integracja zarzšdzania treœciš w firmie): Ľ firma Agari Mediaware Đ za produkt Agari Media Star 2.2 Đ system integrujšcy dane, tworzšcy magistralę danych (Media Bus), szczególnie dla rich-media metadata, czyli danych publikowanych w kilku mediach jednoczeœnie (Internet, druk itp.); Ľ firma Context Media Đ za Interchange Platform Đ wszechstronny system organizujšcy i kontrolujšcy przepływ danych w firmie. Kategoria: speciality tools (narzędzia specjalizowane) Ľ firma Design Science Đ za MathPlayer 1.0 Đ rozszerzenie do Windows Internet Explorera pozwalajšce oglšdać i edytować na stronach internetowych wzory matematyczne zapisane przy użyciu języka Math Markup Language. Wzory można łatwo kopiować do aplikacji graficznych i ăliczšcychÓ, które ărozumiejšÓ składnię tego języka; Ľ firma Founder Electronics Đ za FounderFIT, zaawansowany system do automatycznego tworzenia/łamania publikacji w powišzaniu z bazš danych (XML z bazy ORACLE i innych) dla biur ogłoszeń i gazet. Kategoria: prepress workflow (przepływ plików produkcyjnych): Ľ polska firma AC&C HSH Group Đ za nowatorskie rozwišzanie systemu przetwarzania plików produkcyjnych w oparciu o format PDF Đ PuzzleFlow na Windows (szersza informacja w Poligrafice nr 10/2002); Ľ firma Artwork Systems Đ za system Odyssey właœciwie integrujšcy gotowe elementy z firm trzecich, jak Adobe Đ Distiller, Enfocus Đ PitStop, ale i własnych Artwork SystemŐs trapping na zasadzie konfigurowanych œcieżek poprzez kolejne hotfoldery Đ dla Mac OS X i PDF 1.4; Ľ firma The Workhorse Group Đ za StudioWorkhorse Đ system obsługi zleceń dla agencji fotograficznych; Ľ firma Xinet Đ za system FullPress v. 11 Đ działa na wielu systemach operacyjnych, obsługuje wiele formatów plików, optymalizuje PostScript i PDF, wykorzystuje standard PDF/X-1a. Kategoria: tools for creatives (narzędzia dla twórców): Ľ firma Adobe Đ za produkt InCopy, obsługa formatu XML; Ľ firma MarkzWare Đ za HawkEye, plug-in do wykonywania preflightu bezpoœrednio w aplikacjach (QuarkXpress, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat i inne). Autor jest Prepress Group Managerem w dziele IT Agory SA