Shoei Đ nowa jakoœć złamywania w Pelplinie
6 gru 2016 14:44

Na przełomie wrzeœnia i paŸdziernika Mercator Poligrafia zainstalował kolejnš nowš złamywarkę Shoei. Tym razem instalacja miała miejsce w Wydawnictwie Diecezji Pelplińskiej Bernardinum. Model SPT52-4KTT FA to kompaktowa, wielozadaniowa złamywarka automatyczna o szerokoœci wejœcia arkuszy 52 cm. Układ złamujšcy tworzš 4 kasety + nóż do łamu krzyżowego + 2 kasety po złamie nożowym. Uniwersalna złamywarka SPT 52-4KTT oferuje m.in. sterowanie z kolorowego panelu obsługi, elektryczny napęd noża złamujšcego o prędkoœci do 40 000 taktów, zastosowanie miękkiej ceramiki w wałkach złamujšcych oraz chromowanych prowadnic w kasetach złamujšcych, przemysłowego systemu sterowania i wielu innych rozwišzań. Wprowadzanie danych do komputera złamywarki ogranicza się do podania formatów i gruboœci arkusza oraz wyboru rodzaju łamu. System bazujšc na tych informacjach ustawia w cišgu kilkunastu sekund 13 punktów pozycjonujšcych złamywanie oraz 10 punktów ustalajšcych siłę docisku wałków złamujšcych. Po wprowadzeniu podstawowych danych o wykonywanej pracy system ustawia się automatycznie i przechodzi do trybu pracy. Drukarnia Bernardinum specjalizuje się w wydawaniu ksišżek w oprawie miękkiej i twardej, druku akcydensów reklamowych, plakatów oraz czasopism. Wysoka jakoœć produkcji poligraficznej wymaga cišgłego unowoczeœniania parku maszynowego, dlatego też, jak zapewnia firma Mercator Poligrafia, po dobrych doœwiadczeniach z maszynš drukujšcš Shinohara 75IV dostarczonš przez Mercator Poligrafia do Bernardinum pod koniec roku 2000, przyszedł czas na kolejne urzšdzenie produkcji japońskiej. Opracowano na podstawie informacji firmy Mercator Poligrafia