Sicpa Polska w nowej siedzibie
6 gru 2016 14:42

Po oœmiu latach działalnoœci w naszym kraju firma Sicpa Polska przeniosła się do nowej, przestronnej siedziby w podwarszawskich Markach. W budynku o powierzchni 2300 m2 znajdujš się biura firmy, magazyn wysokiego składowania oraz centrum aplikacyjno-kolorystyczne. Jak zaznaczono w materiałach firmy Sicpa Polska, jest to pierwsza w naszym kraju ăprawdziwaÓ fabryka farb graficznych uruchomiona przez zachodniego dostawcę. W uroczystoœci oficjalnego otwarcia nowej siedziby wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz holdingu: właœciciele Sicpa Group Đ bracia Philippe i Maurice Amon (wnukowie założyciela firmy), prezes Sicpa Group Đ Jean Daloglou i p.o. dyrektora Sicpa Polska Đ Andrew Mafeld, który odpowiada za działalnoœć firmy w Europie Œrodkowej. Podczas poprzedzajšcej częœć oficjalnš minikonferencji prasowej wszyscy wyżej wymienieni, w towarzystwie dyrektora ds. technicznych i sprzedaży Jarosława Seweryna, odpowiadali na pytania dziennikarzy polskiej prasy branżowej. Sicpa zamierza skoncentrować się na produkcji dwóch grup farb. Pierwsza to farby specjalne do druków z zabezpieczeniami, stosowane m.in. do produkcji dokumentów (dowody, paszporty, znaczki) i innych druków wymagajšcych specjalnych gwarancji (np. etykiety na alkohol). Tu najważniejszymi polskimi odbiorcami firmy sš oczywiœcie PWPW i Drukarnia Skarbowa. Druga grupa to farby przeznaczone do produkcji opakowań oraz do zastosowań przemysłowych. Z tym segmentem rynku Sicpa wišże olbrzymie nadzieje. Jak wynika z badań rynkowych, zapotrzebowanie na opakowania, zwłaszcza drukowane w technikach fleksograficznej i wklęsłodrukowej, będzie w nadchodzšcych latach rosnšć. Aby odpowiednio przygotować się do ekspansji w tym sektorze, Sicpa m.in. postanowiła otworzyć fabrykę farb w Polsce. Jak zapewniajš szefowie grupy, jej możliwoœci Đ także pod względem powierzchni magazynowej Đ pozwalajš myœleć nie tylko o zaopatrywaniu rynku polskiego, ale także krajów oœciennych. Zdaniem prezesa Daloglou dziœ Sicpa to drugi, może trzeci dostawca farb opakowaniowych w Europie. Szefowie grupy nie zamierzajš jednak walczyć z takimi gigantami jak Sun Chemical czy Flint-Schmidt: Chcemy nadal specjalizować się w dwóch rodzajach asortymentu. Tym samym nie zamierzamy rozwijać trzeciej gałęzi naszej działalnoœci, tj. farb publikacyjnych, wchodzšcych dziœ w skład działu farb komercyjnych (CDI) Đ powiedział Jean Daloglou. W ramach częœci oficjalnej zaproszeni goœcie, wœród których gros stanowili licznie przybyli klienci firmy, mieli okazję zwiedzić nowo otwartš siedzibę wraz z częœciš laboratoryjnš, produkcyjnš i magazynowš. Podczas nieco wczeœniejszej prezentacji dla dziennikarzy dyrektor Seweryn szczegółowo opisał stopieńĘzabezpieczeń przeciwpożarowych zastosowanych w budynku. Jak podkreœlił, na sferę bezpieczeństwa firmy właœciciele zwrócili szczególnš uwagę. W sumie inwestycja w Markach zamknęła się kwotš ok. 10 mln złotych. Dyrektor Seweryn zapewnia, że spora jej częœć została przeznaczona właœnie na systemy bezpieczeństwa. Obecnie w Sicpa Polska pracujš 32 osoby, z czego 19 jest zatrudnionych przy pracach laboratoryjnych i produkcji. Spółka jest w 100% własnoœciš Sicpa Group, firmy z siedzibš w Szwajcarii. W 2001 roku sprzedaż netto polskiej spółki-córki wyniosła 34 mln zł. Sicpa Polska oferuje wyłšcznie farby komercyjne (CDI), w tym: offsetowe (konwencjonalne i UV), fleksograficzne (wodne, rozpuszczalnikowe i UV) oraz wklęsłodrukowe (wodne i rozpuszczalnikowe), a także lakiery. Polski oddziałĘ nie zajmuje się sprzedażš ani produkcjš farb do druków z zabezpieczeniami ĐĘw tym przypadku współpraca z polskimi klientami odbywa się za poœrednictwem szwajcarskiej centrali. Warto dodać, że Polska jest jedynym krajem Europy Œrodkowo-Wschodniej, w którym Sicpa zdecydowała siš na prowadzenie działalnoœci na takš skalę. Poza naszym krajem biura handlowe Sicpy działajš także w Rosji, w Estonii i na Litwie, jednak wszystkie one podlegajš oddziałowi fińskiemu. W pozostałych krajach naszego regionu Sicpa działa za poœrednictwem dystrybutorów. SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>