Spotkanie œrodowiskowe drukarzy
6 gru 2016 14:42

5 kwietnia br. dyrekcja Zespołu Szkół Poligraficznych i Ogólnokształcšcych w Gdańsku w porozumieniu z Polskš Izbš Druku zorganizowała spotkanie œrodowiskowe, którego tematami były m. in. stan obecny i tendencje zmian polskiego przemysłu poligraficznego, informacje wynikajšce z dostosowania krajowego przemysłu poligraficznego do potrzeb Unii Europejskiej oraz problemy integracyjne œrodowiska poligraficznego. Spotkanie rozpoczęła Jadwiga Dšbrowska z Zespołu Szkół Poligraficznych w Gdańsku podkreœlajšc, że motywem jego zorganizowania była niepokojšca sytuacja poligrafii polskiej. Wœród drukarń, które odpowiedziały na zaproszenie, były m.in.: Drukarnia Kolor z Pruszcza Gdańskiego, Ecco Papier Đ oddział w Gdańsku, Wydawnictwo i Drukarnia Stella Maris z Gdańska, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej Bernardinum z Pelplina, PUP Akobi z Gdańska, Drukarnia Oruńska, Drukarnia Gdańska, Hurtownia Farb Graficznych Coates Lorilleux, Drukarnia Misiuro z Gdańska, Drukarnia W&P z Malborka, R.K.K.P. Drukarnia Triada i Zakład Poligraficzno-Wydawniczy Druk z Gdańska. Po przywitaniu wystšpił dyrektor Biura PID Zdzisław Adamski, który omówił sytuację przemysłu poligraficznego w Polsce. Podkreœlał on, że propozycja takiego spotkania była jedynš tego rodzaju inicjatywš i spotkała się z dużš aprobatš na posiedzeniu Rady Polskiej Izby Druku. W swoim wystšpieniu zarysował też tendencje zmian w polskim przemyœle poligraficznym, jego problemy, wœród których ostatnio najważniejszym jest wprowadzony od stycznia podatek VAT na usługi poligraficzne. Przekazał też informację dotyczšcš działań Polskiej Izby Druku w tym zakresie. Występujšcy po nim Andrzej Janicki, członek Rady Polskiej Izby Druku, podał ogólne informacje na temat PID zachęcajšc zebranych do wstšpienia do tej reprezentujšcej, jak podkreœlał, polskich drukarzy organizacji. Omówił też problematykę polskiego rynku na tle rynków Unii Europejskiej. Największe jednak emocje podczas spotkania wzbudziła dyskusja dotyczšca problemów integracyjnych œrodowiska poligraficznego na terenie Gdańska i okolic. Okazało się, że drukarnie tego regionu majš dużš potrzebę integracji, zaplanowano więc już podczas kwietniowego spotkania kolejne tego rodzaju, a nawet wstępnie zarysowano powstanie organizacji reprezentujšcej ten region. Widać więc, że tego rodzaju spotkania sš potrzebne branży poligraficznej zwłaszcza obecnie, kiedy boryka się ona z wieloma problemami. MD

error: Kopiowanie zabronione!
cript>