Stypendium dla studentów poligrafii
6 gru 2016 14:43

Firma Winkowski Sp. z o.o. poinformowała o decyzji swojego amerykańskiego udziałowca Quad/Graphics, który zdecydował się ufundować w roku akademickim 2004/2005 stypendium dla dwóch studentów polskich uczelni poligraficznych. Stypendium będzie trwało rok (od 1 sierpnia br.) i odbędzie się w Stanach Zjednoczonych. Koszty pobytu i nauki pokrywa w pełni Quad/Graphics, koszty podróży firma Winkowski Sp. z o.o. Studenci będš ponadto otrzymywać wynagrodzenie za wykonanš pracę. W celu wyłonienia dwóch uczestników fundatorzy zdecydowali się, po konsultacji z przedstawicielami uczelni w Warszawie, Łodzi i Szczecinie oraz redakcjš Poligrafiki, na następujšce postępowanie kwalifikacyjne: I etap Đ wewnštrz każdej z uczelni. Zainteresowani studenci spełniajšcy następujšce wymagania: ukończenie trzeciego roku studiów oraz biegła znajomoœć języka angielskiego proszeni sš o składanie swoich aplikacji Đ cv, œrednia ocen z każdego roku studiów Đ w Instytucie w swojej uczelni do dnia 16 kwietnia 2004. Na podstawie przedstawionych dokumentów władze Instytutów poszczególnych uczelni do końca kwietnia wybiorš po trzech kandydatów, zakwalifikowanych do II etapu. II etap Đ poza uczelniami. 24 maja 2004 wybrani studenci zostanš zaproszeni na spotkanie do firmy Winkowski Sp. z o.o. do Warszawy, ul. Garażowa 7 (firma Winkowski Sp. z o.o. pokrywa koszty podróży). Tutaj odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna sprawdzajšca znajomoœć języka angielskiego, a następnie testy, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, weryfikujšce predyspozycje osobowe do udziału w stypendium. W skład komisji oceniajšcej studentów wejdš przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, Szczecińskiej i Łódzkiej, reprezentant Poligrafiki oraz przedstawiciel firmy Winkowski. Ostateczne wyniki zostanš ogłoszone dnia 26 maja 2004 r. Po zakończeniu stypendium firma Winkowski Sp. z o.o. przewiduje możliwoœć zatrudnienia wybranych absolwentów. Dodatkowe informacje oraz szczegółowy program stypendium sš dostępne w Instytutach oraz na stronie internetowej www.winkowski.pl. Opracowano na podstawie informacji firmy Winkowski Sp. z o.o.