Szacowny jubileusz
6 gru 2016 14:56

4 marca br. w Zakładzie Technologii Poligraficznych PW (byłym Instytucie Poligrafii PW) przy ul. Konwiktorskiej 2 w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 80-lecia prof. dr. hab. Herberta Czichona. Wzięli w nim udział bliscy współpracownicy Profesora, jego absolwenci, wykładowcy i władze Wydziału Inżynierii Produkcji PW, liczni przedstawiciele polskiego przemysłu poligraficznego i związanych z nim stowarzyszeń oraz oczywiście Profesor Herbert Czichon wraz z małżonką – dr Marią Czichon. Profesor dr hab. Herbert Czichon jest osobą, której nie trzeba przedstawiać nikomu, kto ma związki z polską branżą poligraficzną i związaną z nią działalnością dydaktyczną. Jest on jednym z wykładowców-założycieli Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej i przez 8 kadencji, a więc aż przez 24 lata, pełnił funkcję dyrektora tej placówki naukowej. Podczas swojej wieloletniej pracy zawodowej Profesor w znamienny sposób przyczynił się do rozkwitu polskiej poligrafii i kształcenia elit odpowiedzialnych za rozwój tej branży – prace dyplomowe pod nadzorem prof. Herberta Czichona pisało ponad 450 studentów! Marcowy jubileusz otworzyło wystąpienie dr. hab. inż. Georgija Petriaszwilego, zastępcy dyrektora ds. naukowych Instytutu Mechaniki i Poligrafii. Następnie głos zabrała dr inż. Ewa Mudrak, była dyrektor Instytutu Poligrafii. Jako wieloletnia współpracowniczka i uczennica jubilata, Ewa Mudrak w skrócie opowiedziała o jego wieloletniej ścieżce kariery zawodowej i wkładzie, jaki wniósł w rozwój polskiej poligrafii. Tylko w skrócie, gdyż o dokonaniach prof. dr. hab. Herberta Czichona można by mówić godzinami. Gratulacje, wyrazy szacunku i podziękowania dla Profesora z okazji tak ważnego jubileuszu złożyli też m. in.: dr hab. inż. Andrzej Kolasa (dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji), Andrzej Żurkiewicz (prezes Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii PW) wraz z Małgorzatą Guraj, Edward Dreszer (prezes Polskiej Izby Druku) i Ryszard Czekała (dyrektor biura Polskiej Izby Druku), Bernard Jóźwiak (p.o. dyrektora Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego) i Jerzy Hoppe (były dyrektor COBRPP) oraz Stefan Piotrowski (international account manager w firmie Agfa Graphics) i Halina Gryka (sales & marketing coordinator w firmie Agfa). Ponadto Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW nadało prof. Herbertowi Czichonowi i jego małżonce, dr Marii Czichon, honorowe członkostwo SAIP oraz legitymacje członkowskie z numerami kolejno 1 i 2. Jako ostatni głos zabrał sam jubilat, który ze wzruszeniem podziękował za przybycie wszystkim zgromadzonym. Szczególne słowa podziękowania Profesor skierował do swojej małżonki, bez wsparcia której – jak podkreślał – osiągnięcie tak wielu sukcesów z pewnością byłoby znacznie trudniejsze. Spotkanie zwieńczyły symboliczna lampka szampana oraz gromkie „Sto lat” dla jubilata.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>