Tom Quadracci nowym szefem QuadGraphics
6 gru 2016 14:42

Po œmierci HarryŐego Quadracci nowym prezesem drukarni QuadGraphics został jego brat Tom, będšcy współzałożycielem i do niedawna członkiem zarzšdu firmy. Tom Quadracci jest współtwórcš potęgi firmy QuadGraphics, którš założył wraz z Harrym w 1971 roku. W 1974 roku został dyrektorem zakładu produkcyjnego w Pewaukee w stanie Wisconsin. Trzy lata póŸniej objšł funkcję wiceprezesa ds. produkcji i technologii. W 1979 Tom Quadracci pomagał w zakładaniu firmy QTI, zajmujšcej się wytwarzaniem elektronicznych systemów pasowania kolorów i kontroli biegu wstęgi papieru w maszynach zwojowych. Rok póŸniej objšł stanowisko prezesa QTI. W ostatnim czasie Tom Quadracci pełnił obowišzki wiceprezesa wykonawczego QuadGraphics, był m.in. zaangażowany w opracowanie długoterminowych strategicznych planów działalnoœci firmy. Ze względu na objęcie przez niego stanowiska prezesa koncernu, nowym szefem QTI został Karl Fritchen, od 17 lat zwišzany z firmš, do tej pory pełnišcy obowišzki wiceprezesa ds. sprzedaży QTI. Na podstawie dotprint.com opracował SS

error: Kopiowanie zabronione!
cript>