UPM bez Kymmene
6 gru 2016 14:43

Z poczštkiem 2004 roku fiński producent papieru zamierza oficjalnie ogłosić i wprowadzić zmianę nazwy. Chodzi generalnie o jej uproszczenie, bowiem wszędzie poza Skandynawiš, a dokładniej Đ poza Finlandiš słowo Kymmene nie jest łatwe do wymówienia. W nazwie pozostanie więc samo UPM, dużo łatwiejsze w wymowie, zwłaszcza w powszechnie używanym języku angielskim. Zgodne z panujšcymi trendami anglosaskimi będzie również motto korporacji UPM: ăWe lead, we learnÓ, co ma oznaczać w wolnym tłumaczeniu: ăChociaż jesteœmy liderem, nie przestajemy uważnie obserwować rynku reagujšc na jego potrzeby i staramy się wcišż doskonalićÓ. W logo korporacji zostanie zachowany firmowy kolor zielony. Na podstawie Graphiline.com opracowała IZ