UPM-Kymmene właœcicielem MACtaca
6 gru 2016 14:42

UPM-Kymmene podpisała kontrakt z firmš Bemis w sprawie zakupu MACtac Đ działalnoœci produkcyjnej materiałów samoprzylepnych. UPM-Kymmene, z głównš siedzibš w Finlandii, jest globalnš firmš o wartoœci 9 bilionów USD specjalizujšcš się w produkcji papieru, jak również materiałów samoprzylepnych reprezentowanych przez Raflatac. Nabycie MACtac wzmocni globalnš pozycję firm MACtac i Raflatac w branży materiałów samoprzylepnych, a także strategicznš siłę obydwu firm w produkcji rolowej, folii dekoracyjnych, montażowych i dwustronnie klejšcych. Raflatac jest firmš o zasięgu œwiatowym, produkujšcš materiały samoprzylepne w dziewięciu państwach, włšcznie z USA. Rozpoczęła swojš działalnoœć w latach 70. i w cišgu kilku lat wzrostu zdobyła znaczšcš pozycję na rynku samoprzylepnych materiałów rolowych. W 2001 roku Raflatac wygenerował przychody rzędu 600 mln USD. Firma MACtac, powstała w latach 50. w USA, rozwinęła działalnoœć na rynku międzynarodowym tworzšc filie w Europie i Ameryce Północnej. W ub.r. MACtac osišgnšł globalnš wartoœć sprzedaży 491 mln USD. Połšczone siły obydwu firm skoncentrujš się na tworzeniu strategicznej pozycji w sektorze samoprzylepnych produktów rolowych. Dodatkowo przyczyni się to do wzmocnienia obecnoœci na rynku obydwu korporacji w branży produktów graficznych i dekoracyjnych, jak również w sektorze materiałów technicznych. Połšczony potencjał firm umożliwi wykorzystanie licznych aspektów synergii poprzez zintegrowanie i rozszerzenie oferty linii produktów Raflatac i MACtac. Infrastruktura produkcyjna obydwu przedsiębiorstw uzupełni się wzajemnie i umożliwi zwiększenie produktywnoœci, jak również wpłynie na wzmocnienie sieci dystrybucji. Transakcja nadal wymaga zbadania i zatwierdzenia przez rzšdowe agencje w Stanach Zjednoczonych i Europie. Do tego czasu obydwa przedsiębiorstwa będš funkcjonowały jako odrębne jednostki. Opracowano na podstawie informacji firmy Bemis

error: Kopiowanie zabronione!
cript>