UPM-Kymmene zatrzymuje maszynę
6 gru 2016 14:42

Perturbacje ekonomiczne w skali œwiatowej dotykajš także producentów papieru. UPM-Kymmene, jeden z największych w tym sektorze, podjšł decyzję o wstrzymaniu produkcji na jednej ze swoich maszyn w Finlandii. Jest to maszyna 16 w fabryce w Voikkaa produkujšca papier gazetowy Đ głównie UPM Brite Đ przeznaczony do drukowania dodatków do gazet. Maszyna ta produkowała do 75 000 ton papieru rocznie. Jej zatrzymanie przewidziane jest na dzień 1 maja br. Zamówienia na papier realizowane dotychczas na maszynie 16 będš po tym terminie realizowane na maszynie 17 w tej samej fabryce oraz w innej papierni UPM-Kymmene w fińskim Kajaani. Pracownicy zatrudnieni przy maszynie znajdš zatrudnienie przy obsłudze innych maszyn w fabryce w Voikkaa (pracujš tam jeszcze 3 maszyny) lub w innych fabrykach koncernu. Decyzja o zatrzymaniu maszyny ma najpewniej zwišzek z poważnym zmniejszeniem się dochodów z reklam, co wpłynęło na ograniczenie objętoœci gazet i obniżenie nakładów. Na podstawie ăCaractereÓ nr 563 z 15 stycznia 2002 opracowała IZ