Uroczyste zakończenie roku szkolnego w krakowskim ZSPK
6 gru 2016 14:42

10 czerwca w Zespole Szkół Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie odbyła się uroczystoœć zakończenia roku szkolnego dla tegorocznych maturzystów. Jest to ważny moment w życiu szkoły i uczniów, którzy rozpoczynajš nowy etap swojego życia. Dla podkreœlenia tego wydarzenia wprowadziliœmy ceremoniał Đ pasowania na poligrafów i ksiegarzy. Pragniemy, aby młodzież kończšca naszš szkołę była dumna z uzyskanego zawodu, a także cieszyła się dobrš opiniš i uznaniem wœród krakowskich ksiegarzy i poligrafów, ich przyszłych pracodawców. Brać drukarska i ksiegarska powiększyła się o kolejnych 111 spadkobierców sztuki Jana Gutenberga. Po raz trzeci nasz sponsor, firma Kostrzyn Paper, ufundowała dla najlepszego ucznia Đ poligrafa komputer iMac najnowszej generacji oraz monitor 17Ó firmy Samsung. Niestety, tym razem żaden z absolwentów nie spełnił wymaganych warunków, dlatego komputer został przekazany szkole jako uzupełnienie wyposażenia pracowni graficznej. Nagrodę na ręce dyrektora mgr. Andrzeja Januszkiewicza przekazały przedstawicielki Kostrzyn Paper SA Đ Iwona Polkowska i Agnieszka Tarłowska. Atrakcyjne upominki ufundowało również Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, od wielu lat współpracujšce z naszym Zespołem. Swojš obecnoœciš zaszczycił nas prezes Stowarzyszenia Đ mgr Waldemar Janaszkiewicz. Ponadto goœciliœmy: przedstawiciela Małopolskiego Kuratorium Oœwiaty Đ Lecha Salomonowicza, dyrektora Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Krakowa Tadeusza Czarnego, inspektora Wydziału Edukacji i Kultury Đ Stanisława Kiełbasę, prezesa Oddziału Krakowskiego Sekcji Poligrafów SIMP Đ Karola Marca, prezesów i dyrektorów krakowskich firm poligraficznych i księgarskich. Tradycjš naszej szkoły jest promowanie Krakowa Đ historycznej stolicy polskiej kultury. Akcent ten pojawił się na zakończenie ceremonii pasowania na poligrafów i księgarzy. W wykonaniu Szkolnego Teatru ăGryfÓ mogliœmy obejrzeć inscenizację ăDziwne to wesele gdzie gadania wieleÓ na podstawie ăWeselaÓ Stanisława Wyspiańskiego, przygotowanš przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Opracowała Marzena Lenar

error: Kopiowanie zabronione!
cript>