Uwaga na pasy!
6 gru 2016 14:56

Na arkuszu zadrukowywanego papieru mogą czasem pojawiać się pasy powodujące uszkodzenie obrazu. Mogą się one układać prostopadle lub równolegle do osi cylindrów. Powstawanie tego typu problemów może mieć różne przyczyny. Pasy prostopadłe do osi cylindrów mogą być spowodowane przez: n niedostatecznie utrwaloną farbę (jeśli warstwa farby nie wyschnie dostatecznie, to przy kolejnym przejściu arkusza przez maszynę rolki prowadzące mogą powodować zabrudzenia arkusza. Należy poczekać, aż farba się dostatecznie utrwali); n ślady rolek przejmujących papier; n ślady kulek obciążających papier (kulki obciążające mogą zostawiać ślady na arkuszu w postaci dłuższych kresek z prawej i z lewej strony. Kulki można wymienić na rolki szczotkowe); n ślady pierścieni na wałku prowadzącym arkusze (pierścienie nie powinny przechodzić po świeżym druku. Należy je usytuować na niezadrukowanych polach arkusza, w miejscach przeznaczonych do obcięcia lub na liniach falcowania); n zabrudzenie cylindrów dociskowych (podczas drukowania z odwracaniem farba może odkładać się na cylindrze dociskowym, co z kolei powoduje uszkodzenie obrazu. Dlatego cylinder należy regularnie konserwować specjalnymi preparatami zapobiegającymi odkładaniu się farby). Powstawanie pasów równoległych do osi cylindra mogą wywoływać następujące czynniki: n wadliwe odtaczanie cylindrów (odtaczanie cylindrów o takiej samej średnicy powinno być ustawione bardzo dokładnie, w przeciwnym wypadku cylindry mogą trzeć o siebie powodując powstawanie regularnych pasów na całej powierzchni formy i jej wycieranie. Należy sprawdzić i skorygować grubość obciągów w stosunku do wysokości pierścieni przeciwmurzeniowych); n nadmierny luz na kołach zębatych (zjawisko jest charakterystyczne dla starszych typów maszyn z kołami przekładni o zębach prostych. Luz w przypadku zębów skośnych powstaje z powodu ich zużycia lub braku sprężynowych elementów współbieżnych. Powoduje powstawanie pasów o nieregularnej intensywności na arkuszu i na formie); n wadliwy obciąg (tkanina obciągu w przypadku zbyt mocnego naprężenia może pękać i powodować mniej lub bardziej regularne pasy na obrazie drukowym. Powodują one szarzenie i nieregularność punktów rastrowych); n niewłaściwe ustawienie duktora farbowego (krótki skok duktora i mocno odkręcone śruby strefowe powodują, że pas przekazywanej farby jest wąski i gruby. W drodze do wałków nadających farba nie zostaje dostatecznie roztarta i tworzy na formie oraz papierze ciemne pasy. Duktor należy ustawić na dłuższy skok, a śruby strefowe skręcić); n zbyt mocne dostawienie do płyty wałków nadających wodnych lub farbowych; n zbyt duża ilość roztworu zwilżającego (nadmierne dozowanie roztworu zwilżającego sprzyja tworzeniu śladów wody w postaci pasów). Artykuł sponsorowany Fragment książki Ewy Rajnsz „Barwy druku. Offset arkuszowy”