Wielkoformatowe premiery
6 gru 2016 14:42

W ostatnich tygodniach na rynku pojawiło się kilka nowoœci w zakresie cyfrowych urzšdzeń do druku wielkoformatowego. Agfa Grand Sherpa Poster Printing System Podczas targów IPEX 2002 w Birmingham Agfa zaprezentowała nowy system Grand Sherpa do drukowania plakatów. W jego skład wchodzi jedna z trzech drukarek inkjetowych wielkoformatowych (o szerokoœci wydruku 1270, 1626 i 2210 mm), oprogramowanie Onyx Postershop 5.6 oraz materiały do drukowania z serii AgfaJet. Grand Sherpa należy do nowej generacji produkowanych przez Agfę piezoelektrycznych drukarek inkjetowych. Charakteryzuje się rozdzielczoœciš 1440 x 1440 dpi, możliwoœciš stosowania 8 atramentów o zróżnicowanej gęstoœci oraz zmiennš wielkoœciš kropel. Dzięki temu w każdej rozdzielczoœci uzyskuje się obraz ostrzejszy i wierniejszy w szczegółach. Urzšdzenie może w cišgu godziny zadrukować do 40 m2 z rozdzielczoœciš 360 x 360 dpi, w konfiguracji 2 x CMYK. Przy rozdzielczoœci 720 x 720 dpi drukuje z prędkoœciš 12 m2/h. System zawiera wbudowany dysk twardy, na którym zapisywane sš zrastrowane pliki, ustawione w kolejce do wydruku. Dzięki temu proces przetwarzania danych nie ma wpływu na prędkoœć działania maszyny. Drukarka Grand Sherpa może wykorzystywać atramenty rozpuszczalnikowe lub pigmentowe w różnych konfiguracjach kolorów: 8-kolorowej 2 x CMYK lub 6-kolorowej (CMYK + jasny cyjan + jasna magenta). W konfiguracji 2 x CMYK można zastosować po jednym zestawie atramentów pigmentowych i wodnych. Można na przemian stosować atramenty obu rodzajów bez każdorazowego czyszczenia urzšdzenia. Użycie atramentów jednego rodzaju przyspiesza drukowanie. Do drukarki Grand Sherpa Agfa dołšcza najnowszš wersję programu Onyx PosterShop, który zawiera opracowane przez Agfę sterowniki do drukarki Grand Sherpa oraz profile wszystkich noœników AgfaJet dla większoœci dostępnych w sprzedaży drukarek. Agfa oferuje także oprogramowanie Onyx ProductionHouse Agfa Edition z możliwoœciš obsługi 4 aktywnych drukarek do jednoczesnego drukowania i rastrowania. ProductionHouse zawiera także funkcję powielania użytków. NUR Fresco HiQ 8C Na targach SIGN EXPO 2002 firma Nur Macroprinters ogłosiła premierę nowej 8-kolorowej wersji drukarki cyfrowej NUR Fresco HiQ 8C. Urzšdzenia te zapewniajš wydruki o jakoœci fotograficznej z maksymalnš rozdzielczoœciš 720 dpi i prędkoœciš do 80 m2/h. Drukarki NUR Fresco HiQ 8C łšczš cechy obecnych na rynku modeli NUR Salsa Ultima (rozwišzanie ekonomiczne, jakoœć fotograficzna) i NUR Fresco (duża wydajnoœć). W nowym modelu poprawiono gładkoœć obrazu, przejœcia tonalne oraz wyeliminowano ziarnistoœć obrazu. Maszyny mogš pracować zarówno w trybie 8-kolorowym przy wydrukach o jakoœci fotograficznej, jak i w ekonomicznym trybie 4-kolorowym. Obsługa w prosty sposób może zmieniać rodzaj pracy w zależnoœci od typu zlecenia. Przy drukowaniu w oœmiu kolorach poza kolorami CMYK stosowane sš jeszcze jasny cyjan, jasna magenta, jasny żółty i szary. Zwiększenie liczby kolorów spowodowało koniecznoœć zmiany sterownika i jego oprogramowania. Jest on szybszy i nowoczeœniejszy, dodano także nowy program do kalibracji. Oœmiokolorowa wersja drukarki NUR Fresco podobnie jak jej poprzedniczki pozwala na dużš elastycznoœć w doborze materiałów do zadrukowania. Stosować można więc: PCV, bannery, siatkę, papier plakatowy o niebieskim spodzie, folię do reklam na pojazdach (SAV), brezent, bawełnę i inne. Materiał jest transportowany w trybie z roli na rolę lub z roli do arkusza. W trosce o dotychczasowych użytkowników czterokolorowych drukarek NUR Fresco (do tej pory sprzedano ponad 130 sztuk) producent opracował ănakładkęÓ pozwalajšcš uzyskać możliwoœci nowego modelu. NUR Macroprinters oferuje dwa modele drukarki Fresco HiQ 8C do drukowania na materiałach o szerokoœci do 3200 mm i 1800 mm. VUTEk PressVU UV 180 Niedawno w ofercie firmy Vutek pojawiła się nowa drukarka PressVU UV 180. Urzšdzenie działa w technologii ink-jet drop-on-demand i jest przeznaczone do zastosowań przemysłowych. Drukuje z rozdzielczoœciš 600 dpi (rozdzielczoœć interpolowana: 1200 dpi) w oœmiu kolorach z wydajnoœciš 74 m2/h. Tryb drukowania w czterech kolorach pozwala zwiększyć wydajnoœć. Możliwe jest stosowanie zarówno podłoży sztywnych, jak i elastycznych, w arkuszach lub z roli. Maksymalna szerokoœć materiału wynosi 1800 mm, zaœ gruboœć Đ 25 mm. Zmiana rodzaju podłoża drukowego wymaga przezbrojenia maszyny, które zajmuje zaledwie kilka minut. Specjalny system farb UV pozwala wyeliminować efekt pršżkowania i zwiększa efektywnoœć suszenia, umożliwiajšc drukowanie na wielu podłożach (nawet na tak nietypowych, jak metal czy szkło) z wysokš jakoœciš odwzorowania. RIP PressVu UV 180 EC oferuje intuicyjny interfejs graficzny do obsługi i kalibracji maszyny. Aby uproœcić złożone prace, możliwe jest korzystanie z opcji podziału wydruku na częœci (tiling). System obsługuje wszystkie popularne formaty plików, w tym PostScript level 3, EPS, TIFF i RGB. W celu zmniejszenia iloœci odpadów producent położył szczególny nacisk na uzyskanie niezawodnoœci głowic drukujšcych i systemu podawania materiału do drukowania. Wbudowany system filtracji powietrza ma służyć bezpieczeństwu pracy oraz ochronie œrodowiska. Drukarka VUTEk PressVU UV 180 jest przeznaczona do produkcji materiałów point-of-purchase, bannerów, plakatów, grafiki wystawienniczej i podœwietlanej, grafiki na pojazdy i do przystanków komunikacji masowej, a także innych form grafiki zewnętrznej, która przeznaczona jest do długotrwałej ekspozycji. Mutoh Toucan Nowa seria ploterów MUTOH Toucan to dwa modele o szerokoœci 160 i 216 cm. Polskš premierę drukarki miały na kwietniowych targach POLIGRAF-PRODUKT w Poznaniu na stoisku firmy Atrium. Obydwa urzšdzenia drukujš atramentami rozpuszczalnikowymi. Sš to atramenty podobne do farby sitodrukowej. Wydruki wykonane przy zastosowaniu takich atramentów sš odporne na warunki atmosferyczne, czyli m.in. promieniowanie UV i wilgoć, do 3 lat. Wydruki nie wymagajš laminowania. Warto zwrócić uwagę, iż druk tymi atramentami może odbywać się praktycznie na wszystkich mediach. Wymienić tu można banery, folie samoprzylepne, folie winylowe, tkaniny, tanie media niepowlekane itd. Plotery Toucan wyposażone sš w głowicę piezoelektrycznš Vutek, umożliwiajšcš drukowanie z rozdzielczoœciš rzeczywistš 360 x 180 dpi, 360 x 360 dpi i 360 x 720 dpi. Posiadajš system stałego zasilania w atrament (2000 ml na każdy kolor). Wyposażenie standardowe zawiera również: twardy dysk 20,3 Gb, automatyczny system podawania mediów i odbioru wydruku, sterowany cyfrowo system suszenia wydruków oraz oprogramowanie Onyx RIPCenter. Większe wersje modelu Toucan wyróżniajš szerokoœć i ogromna prędkoœć drukowania w 6 kolorach. Do plotera można założyć media o szerokoœci 2210 mm. Umożliwia to drukowanie obrazów o szerokoœci do 2159 mm, czyli dwóch formatek A0+, nawet z dwóch niezależnych rolek mediów. Na uwagę zasługuje prędkoœć: 80,3 m2/h. Mniejszy model Đ Toucan 64Ó Đ drukuje 4 kolorami z prędkoœciš 37,7 m2/h. Szerokoœć mediów to 1626 mm przy maksymalnej szerkoœci zadruku 1600 mm. Scitex Superjet Scitex Vision zaprosił ponad 60 klientów oraz dziennikarzy z całej Europy, aby zaprezentować nowš drukarkę cyfrowš Scitex Superjet pracujšcš w drukarni KŸrten & Lechner w Bergisch-Gladbach pod Koloniš. Scitex Superjet jest obecnie jednš z najszybszych wielkoformatowych maszyn cyfrowych na rynku, drukujšcš z prędkoœciš do 160 m2 na godzinę. Została ona zaprojektowana i wyprodukowana przez firmę Aprion Digital, wykorzystuje też opatentowanš technologię głowic piezoelektrycznych MAGIC (Multiple Array Graphic Inkjet Color). Mechanizm drukujšcy składa się z matrycy 42 głowic drukujšcych (7 razy po 6 kolorów, każdy kolor jest nanoszony przez 512 dysz). Pracujš one z częstotliwoœciš: 25 000 kropelek/s z każdej dyszy. Wynik ten jest osišgany dzięki zastosowaniu specjalnych porowatych płytek metalowych. Sš one wypełnione tuszem, który œcieka w kierunku dysz i jednoczeœnie uniemożliwia cofanie się znajdujšcej się już tam kropli. Drukarka Scitex Superjet przeznaczona jest do drukowania na materiałach reklamowych do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Charakteryzuje się wysokš produktywnoœciš i wysokš jakoœciš druku dzięki pracy w 6 kolorach (CMYK + jasny cyjan i jasna magenta) i rozdzielczoœci 600 dpi nawet przy największej prędkoœci. Scitex Superjet jest wyposażony w jednostkę do konserwacji mechanizmu drukujšcego, która włšcza się automatycznie w czasie, kiedy drukarka nie pracuje. Z myœlš o przemysłowym segmencie rynku graficznego opracowano uniwersalne tusze, które pozwalajš na zadrukowywanie powierzchni z różnego materiału. Przyczepnoœć tuszu i jakoœć druku sš determinowane przez napięcie powierzchniowe podłoża drukowego. Aby zmniejszyć problemy z tym zwišzane, drukarkę wyposażono w instalację do aktywacji materiału przed zadrukiem. Jest on pokrywany warstwš specjalnego płynu, dzięki czemu można uzyskać nieomal jednakowe napięcie powierzchniowe różnych podłoży bez obniżenia jakoœci druku. Aktywacja powierzchni odbywa się w sposób niezauważalny dla operatora drukarki. Scitex Superjet wykorzystuje program Scitex PS/M, który pozwala wykonywać transformacje przestrzenne, zarzšdzać kolorami i kompresjš. Pliki sš konwertowane do formatów CT (continous tone Đ 300 dpi) i LW (line work Đ 600 dpi), a następnie przesyłane do kontrolera. Kontroler jest integralnš częœciš systemu i pozwala mu na komunikację z obsługš drukarki. Pliki w formatach CT i LW sš konwertowane na dane do drukowania. Na tym etapie sš jeszcze możliwe operacje takie, jak podział wydruku na częœci, ostatnie korekty koloru, podglšd i kolejkowanie pracy do wydruku. Wodne tusze pigmentowe sš wytwarzane przez firmę Aprion Digital, producenta głowic drukujšcych. Tusze sš bezwonne i spełniajš ostre wymogi dotyczšce ochrony œrodowiska. Jednoczeœnie zapewniajš dwuletniš odpornoœć na promieniowanie UV, œcieranie i wodę. Drukarki Scitex Superjet drukujš na materiale o szerokoœci do 1600 mm. Maksymalna długoœć wydruku zależy od rozdzielczoœci grafiki i wymaganej jakoœci. Przykładowo, grafika o rozdzielczoœci 100 dpi CT może mieć 70 m długoœci. Przy najlepszej jakoœci i rozdzielczoœci LW osišgana jest długoœć 10 m. Opracował MT

error: Kopiowanie zabronione!
cript>