Wydawcy kupiš Ruch?
6 gru 2016 14:42

Oœmiu wydawców: Agora SA, Axel Springer Polska Sp. z o.o., Media Express Sp. z o.o., Orkla Press Polska Sp. z o.o., Spółdzielnia Pracy ăPolitykaÓ, Polskapresse Sp. z o.o., Presspublica Sp. z o.o. oraz Wydawnictwo H. Bauer Sp. z o.o. podpisało list intencyjny w sprawie zakupu akcji największego kolportera prasy, jakim jest Ruch SA. Wydawcy chcš utworzyć spółkę w celu złożenia oferty przetargowej i zakupu większoœci akcji Ruchu. W przypadku powodzenia tego planu wszyscy wydawcy w Polsce będš mogli nawišzać współpracę z Ruchem na równych zasadach. Na razie nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle odbędzie się przetarg. Udział Ruchu w rynku wynosi 57%; kolportuje on ok. 1,7 tys. gazet i czasopism. Zysk netto firmy w roku 2000 wyniósł 20,3 mln zł. Opracowano na podstawie ăGazety WyborczejÓ z 21.12.2001