Xeikon idzie pod młotek
6 gru 2016 14:42

22 stycznia zarzšd Xeikona, pioniera w dziedzinie cyfrowych systemów druku kolorowego, poinformował, że firmie nie udało się znaleŸć nowego inwestora, który pomógłby w wybrnięciu z olbrzymich kłopotów finansowych spółki. W rezultacie akcje przedsiębiorstwa zostanš sprzedane po najwyższej wynegocjowanej z potencjalnym nabywcš cenie. Xeikon od listopada ub.r. szukał inwestora strategicznego. Zarzšd firmy liczył na to, że uda się znaleŸć pienišdze niezbędne do przeprowadzenia restrukturyzacji i dalszego prowadzenia działalnoœci w formie niezależnego przedsiębiorstwa. Jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli Xeikona, ăkilka stron jest zainteresowanych nabyciem częœci lub całoœci udziałów w firmieÓ. Wszystkie pienišdze, jakie pojawiš się po sprzedaży częœci lub całoœci akcji, zostanš przeznaczone na pokrycie zobowišzań Xei-kona. Jak wynika z informacji docierajšcych z firmy, szanse na uzyskanie jakichkolwiek pieniędzy przez udziałowców sš niewielkie. Na podstawie dotprint.com opracował SS