Xerox sprzedaje 50% swoich œwiatowych mocy produkcyjnych
6 gru 2016 14:42

Amerykańska korporacja Xerox planuje sprzedaż zakładów produkujšcych kopiarki i drukarki biurowe, czyli 50% swoich œwiatowych mocy produkcyjnych firmie Flextronics International za kwotę 220 mln USD. Decyzja ta jest częœciš nieustajšcej restrukturyzacji Xeroksa. Umowa sprzedaży obejmuje aktywa zakładów i surowce do produkcji zlokalizowane w: Toronto, Kanada; Resende, Brazylia; Aguascalientes, Meksyk i Penang, Malezja. Ponad 3650 obecnie tam zatrudnionych pracowników ma być przeniesionych do Flextronics. Firma ta zajmuje się produkcjš i obsługš urzšdzeń elektronicznych w skali œwiatowej i będzie równoczeœnie kontynuowała produkcję urzšdzeń Xeroksa. Anne M. Mulcahy, prezydent i CEO firmy Xerox stwierdziła, że porozumienie z firmš Flextronics przewartoœciowuje strategie produkcji urzšdzeń biurowych poprzez lepsze wykorzystanie aktywów, większš elastycznoœć w zakupie częœci i surowców pod kštem dodatkowych oszczędnoœci, jak również zgromadzenie gotówki ze sprzedaży aktywów. W rezultacie transakcji z firmš Flextronics Xerox zaprzestanie produkcji kopiarek biurowych, ale będzie kontynuował ich sprzedaż. Obie firmy spodziewajš się, że proces transformacji zajmie jeden rok, po którym to czasie Flextronics podejmie produkcję zaprojektowanych przez firmę Xerox urzšdzeń biurowych i zwišzanych z nimi komponentów. Flextronics rozpocznie również produkcję częœci zamiennych do urzšdzeń Xeroksa w pierwszej połowie 2002 roku. Jednakże Xerox będzie kontynuował produkcję najwyższej klasy sprzętu do drukowania (włšczajšc w to serie DocuColor), tonerów i częœci zamiennych poprzez sieć swoich zakładów zlokalizowanych w różnych częœciach œwiata. Wartoœć sprzedanych zakładów szacuje się na około 1 mld USD, co stanowi 50% całkowitej zdolnoœci produkcyjnej firmy Xerox. Na podstawie Digital Queue, vol. 3, 40, 5 paŸdziernika, 2001 opracował TG

error: Kopiowanie zabronione!
cript>