Zadłużony Uniprom zawiesza działalnoœć
6 gru 2016 14:42

W ăRzeczpospolitejÓ z 7 wrzeœnia ukazała się informacja, że drukarnia Uniprom wstrzymuje produkcję, o czym poinformowała swoich klientów. Powodem sš długi firmy szacowane na 100-200 mln zł. Wierzyciele, wœród których sš akcjonariusze spółki Uniprom (m.in. PeKaO SA i PZU Życie) nie chcš dłużej czekać na zwrot swoich należnoœci; nie przyjęli również propozycji zamiany długów na akcje. Według ăRzeczpospolitejÓ cały czas toczš się negocjacje z wierzycielami dotyczšce wznowienia produkcji oraz ewentualnego przejęcia kontroli nad drukarniš. Uniprom drukował wiele tytułów czasopism, m.in. tygodnik ăNieÓ. Przypomnijmy, że we wrzeœniu ub.r. konsorcjum Polskie Towarzystwo Edukacyjne, którego jedynym udziałowcem była właœnie spółka Uniprom, a pełnomocnikiem właœciciel Unipromu Đ Wojciech Bagan, wygrało przetarg na prywatyzację Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Niestety, pomimo zapewnień Bagana o chętnych do sfinansowania transakcji inwestorach oraz przedłużenia przez ministra Skarbu Państwa terminu płatnoœci, nowy właœciciel nie wpłacił należnoœci za akcje WSiP Đ a była to kwota niebagatelna, bo wynoszšca ponad 330 mln zł. W tej sytuacji Ministerstwo Skarbu ponownie zaprosiło inwestorów do rokowań w sprawie sprzedaży akcji WSiP; do dziœ nie znalazły one swojego finału. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>