Zwolnienia pracowników w œwiatowych koncernach
6 gru 2016 14:42

27 wrzeœnia Agfa poinformowała o wdrożeniu planu oszczędnoœciowego pod nazwš ăHorizonÓ, który może oznaczać redukcję zatrudnienia nawet o 4 tysišce osób. Firma twierdzi, że plan restrukturyzacyjny będzie kosztował około 550 mln euro; w większoœci będš to odprawy dla zwalnianych w latach 2001-2002 pracowników. Za istniejšcy stan rzeczy, który zmusił firmę do wprowadzenia planu ăHorizonÓ, Agfa wini ărosnšcš konkurencję i psucie cen na rynku tradycyjnych naœwietlarek, tendencje w kierunku konsolidacji istniejšcych technologii oraz przyspieszone przejœcie z technologii analogowej na cyfrowšÓ. Agfa jest zdania, że wprowadzanie nowych cyfrowych rozwišzań wpłynie na poprawę zyskownoœci firmy. Przykładem tego jest strategia zwišzana z systemami CtP; na pewno sytuację może też poprawić decyzja o przejęciu firmy Autologic. Prezes Agfy Ludo Verhoeven stwierdził w lipcu, że Agfa przygotowuje się do decyzji inwestycyjnych w dziale systemów graficznych, a plan ăHorizonÓ ma wygospodarować œrodki do tychże inwestycji niezbędne. W cišgu pierwszych szeœciu miesięcy tego roku obroty działu systemów graficznych Agfy spadły o 3,7% w porównaniu z ubiegłym rokiem i wyniosły 967 mln euro. *** Również korporacja Hewlett-Packard poinformowała swoich pracowników o nowych ograniczeniach zatrudnienia, które nastšpiš przed zapowiadanym w ubiegłym miesišcu przejęciem firmy Compaq. Zdecydowano już o zlikwidowaniu co najmniej 7000 stanowisk pracy. Przewiduje się także, że po fuzji z Compaqiem pracę straci ok. 15 000 osób. Na podstawie informacji prasowej opracowali IZ, SS