Heidelberg spodziewa się kolejnych wzrostów
9 Jun 2021 10:06

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Biorąc pod uwagę rosnąca liczbę zamówień i coraz bardziej pozytywny wpływ transformacji Grupy, przedstawiciele Heidelberger Druckmaschinen AG są przekonani, że w roku obrotowym 2021/2022 firma osiągnie stały wzrost rentowności. Pomimo utrzymującej się niepewności co do czasu trwania i zakresu negatywnych skutków pandemii COVID-19 w roku obrotowym 2021/2022, firma spodziewa się wzrostu sprzedaży z poziomu 1 913 mln euro do co najmniej 2 mld euro.

Kompleksowa transformacja zainicjowana przez firmę Heidelberg przed wybuchem pandemii koronawirusa znacząco podniosła wydajność. Biorąc pod uwagę, że popyt ponownie rośnie w większości kluczowych regionów sprzedaży, spodziewamy się w tym roku osiągnąć znacznie lepszą marżę operacyjną, w tym dodatni wynik netto po opodatkowaniu. Znaczny potencjał wzrostu oferowany przez sektor druku opakowań, cyfrowe modele biznesowe, działalność w Chinach i nowe technologie również daje nam pewność co do nadchodzących lat – komentuje dyrektor generalny firmy Heidelberg, Rainer Hundsdörfer.

Firma przewiduje, że rentowność będzie rosła jeszcze silniej niż sprzedaż. Na przykład oczekiwany wzrost sprzedaży, niższa baza kosztowa oraz redukcja kosztów związanych z restrukturyzacją o ok. 5 proc. oznaczają, że marża EBITDA może wzrosnąć między 6 a 7 procent. Po dwóch latach strat możliwy jest także pozytywny wynik netto po opodatkowaniu.

Koncentracja na działalności podstawowej

Biorąc pod uwagę stały rozwój gospodarczy, tendencja wzrostowa powinna utrzymać się również w kolejnych latach, co wynika z pomyślnego wdrożenia działań korygujących, koncentracji na działalności podstawowej oraz rozszerzania obszarów wzrostu. Oczekuje się, że oszczędności kosztów w wysokości 170 mln euro zostaną w pełni zrealizowane w roku obrotowym 2022/2023, a próg rentowności operacyjnej Grupy spadnie do około 1,9 mld euro.

Cieszymy się, że wszystkie nasze wysiłki podjęte podczas kryzysu w roku budżetowym 2020/2021 przynoszą teraz owoce. Heidelberg powrócił do solidnych podstaw finansowych, jest w pełni skoncentrowany, stał się znacznie bardziej wydajny i korzysta z doskonałego potencjału wzrostu w różnych regionach i obszarach działalności – podkreśla dyrektor finansowy Marcus A. Wassenberg.

Najważniejsze wydarzenia w roku obrotowym 2020/2021

Dzięki dobremu wynikowi ostatniego kwartału Heidelberg wygenerował sprzedaż w wysokości około 1 913 mln euro w roku obrotowym 2020/2021, czyli nieco powyżej przedziału 1,85 mld euro - 1,90 mld euro, który został skorygowany w trzecim kwartale roku obrotowego 2020/2021. Pandemia spowodowała, że ​​firmie nie udało się dorównać wartościom z poprzedniego roku (2 349 mln euro).

Ze względu na wzrost popytu w Chinach i w niektórych częściach Europy, a w ostatnim kwartale również w Stanach Zjednoczonych, poziom zamówień wzrósł do ​​około 2 mld euro na koniec roku obrotowego. W samym czwartym kwartale wartość napływających zamówień zwiększyła się z 462 mln euro w analogicznym kwartale poprzedniego roku do 579 mln euro, co stanowi dobrą podstawę dla nowego roku obrotowego.

Dzięki pozytywnemu wpływowi programu transformacji EBITDA z wyłączeniem wyniku restrukturyzacji w roku obrotowym 2020/2021 wyniosła 146 mln euro, co stanowi wyraźną poprawę w stosunku do roku poprzedniego (102 mln euro). Znajdująca się na poziomie 7,6 proc. marża EBITDA (z wyłączeniem wyniku restrukturyzacji) przekroczyła prognozę o ok. 7 proc. i ubiegłoroczną o 4,3 proc. Heidelberg spodziewa się wzrostu rentowności w roku obrotowym 2021/2022 i w latach następnych.

Perspektywy odzwierciedlają rosnące zaufanie

Po tym, jak sytuacja w zakresie zamówień znacznie się poprawiła pod koniec ubiegłego roku finansowego, zwłaszcza w Chinach, ale także coraz bardziej w Europie i Ameryce Północnej, Heidelberg jest przekonany do optymistycznych prognoz co do roku finansowego 2021/2022 nawet w obliczu utrzymującej się niepewności związanej z negatywnym wpływem pandemii COVID-19. Pozytywna perspektywa jest podzielana przez stowarzyszenie branżowe VDMA, między innymi dlatego, że są nadzieje, iż sytuacja biznesowa w Ameryce Północnej również przyniesie trwałe ożywienie gospodarcze.

Podczas gdy sektor druku opakowań szybko powrócił do kondycji sprzed kryzysu i oczekuje się dalszego wzrostu, powrót do ożywienia w branży reklam drukowanych prawdopodobnie potrwa dłużej. Podsumowując, Heidelberg nie spodziewa się, że globalny wolumen druku szybko i w pełni powróci do poziomów sprzed pandemii.

Dzięki systematycznej realizacji strategicznych działań w obszarze opakowań, ekspansji cyfrowych modeli biznesowych oraz planowanemu rozwojowi biznesu, głównie w Chinach, Heidelberg zamierza skorzystać na ożywieniu na tych subrynkach i jeszcze bardziej wzmocnić swoją pozycję. Ta pozytywna perspektywa jest wspierana przez efekty działań w zakresie wydajności i transformacji rozpoczętych wiosną 2020 r., które są już widoczne.

W zakresie EBITDA oczekiwany wzrost sprzedaży, zmniejszona baza kosztowa oraz eliminacja znaczących wydatków restrukturyzacyjnych mają być zrekompensowane redukcją kosztów pracowniczych oraz przychodami z pakietu działań związanych z programem transformacji. Znaczna część dochodów, które zostały wygenerowane z tego tytułu w roku obrotowym 2020/2021, m.in. z reorganizacji planów emerytalnych spółki oraz zysków ze sprzedaży spółki, zostanie zastąpiona trwałymi przychodami operacyjnymi.

W ramach koncentracji na rentownej działalności podstawowej Heidelberg spodziewa się dalszych przychodów z zarządzania aktywami w roku obrotowym 2021/2022 na podstawie realizowanych projektów. Ponieważ kwot i dokładnych terminów zysków z planowanych transakcji nie można jeszcze oszacować z wystarczającą pewnością, marża EBITDA jest obecnie prognozowana na poziomie od 6 do 7 procent, co byłoby wyższym wynikiem w stosunku do roku ubiegłego.

Próg rentowności zostanie obniżony

Próg rentowności EBIT, który przed pandemią wyniósł między 2,1 a 2,2 mld euro, zostanie trwale obniżony do około 1,9 mld euro dla roku 2022/2023, co powinno znacznie poprawić przyszłą rentowność firmy. W perspektywie średnio- i długoterminowej firma zakłada środki reorganizacyjne, koncentrację na działalności podstawowej i ekspansję nowych obszarów wzrostu, które łącznie mają przyczynić się do trwałej poprawy rentowności oraz wzrostu zasobów finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg

 

 

 

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>