10 lat później w Inowrocławiu
6 Dec 2016 14:55

18 września odbyła się Konferencja Poligraficzna „Dziesięć lat później. Inowrocław 2002-2012”, połączona z obchodami jubileuszy 60-lecia Sekcji Poligrafów SIMP oraz 20-lecia Polskiej Izby Druku. Jej organizatorem – oprócz jubilatów – był również Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego. Jak wskazuje sam tytuł konferencji, Inowrocław, stolica Kujaw Zachodnich, już po raz drugi gościła uczestników ogólnopolskiej konferencji poligraficznej, którzy obradowali tu w 2002 r., na dwa lata przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Ze zrozumiałych względów tematyka zmian czekających przedsiębiorców oraz wynikające z akcesji naszego kraju potencjalne korzyści i zagrożenia zdominowały wówczas program spotkania. Konferencja w roku bieżącym miała m.in. odpowiedzieć na pytanie, na ile spełnione zostały nadzieje poligrafów związane z członkostwem w Unii oraz jakie rysują się perspektywy przed branżą poligraficzną obecnie? Za organizację spotkania odpowiadał Komitet Organizacyjny w składzie: Tadeusz Chęsy (Zarząd Główny Sekcji Poligrafów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich), Edward Dreszer (Polska Izba Druku) i Jerzy Hoppe (COBRPP). Przedsięwzięcie sponsorowały firmy: Böttcher, Heidelberg Polska, International Paper, Kolbus, manroland, Michael Huber Polska, Müller Martini oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Konferencja z honorami Wśród ponad 200 gości znaczącą grupę stanowiły osoby, które były uczestnikami obrad przed 10 laty. Spotkanie otworzył Tadeusz Chęsy, prezes Sekcji Poligrafów SIMP, nawiązując do konferencji sprzed dekady: Po dziesięciu latach możemy z satysfakcją stwierdzić, że było to spotkanie potrzebne i owocne – wielu z nas ułatwiło start w nowych, unijnych warunkach. Dzięki temu polski sektor poligraficzny od początku odgrywa na europejskim rynku znaczącą rolę. Jesteśmy teraz mądrzejsi o doświadczenia dziesięciolecia. W ostatniej dekadzie wiele drukarń zdobyło wiedzę wynikającą z przebytej transformacji gospodarczej, zwłaszcza w zakresie sposobów pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej i korzystania z nich. Na naszym obecnym spotkaniu spodziewamy się dyskusji, w której poruszymy nurtujące nas problemy z dziedziny technologii i innowacyjności, a także bieżące problemy życia społeczno-gospodarczego. Zanim jednak rozpoczęto wystąpienia programowe, wręczone zostały honorowe odznaki SIMP, które otrzymały osobiście następujące osoby: Złote – Jan Nawrocki, Zygmunt Sapuła, Włodzimierz Skleniarz, Srebrne – Artur Chęsy, Michał Palacz, Radosław Krzewina, Krzysztof Szostak, Alfred Podkościelny, zaś Brązowe – Andrzej Paśnikowski oraz Halina Biegun. Odznakami SIMP uhonorowani zostali również nieobecni: Krystyna Wydrych, Maria Widawska, Janusz Gwóźdź, Jan Dworzański, Piotr Szumera, Beata Krupa, Krystyna Nowak-Wawszczak, Dorota Czopik oraz Marianna Szumilas. Sam Tadeusz Chęsy uhonorowany został okolicznościowym obrazem od inowrocławskiego oddziału Rotary Club za działalność zgodną z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Program merytoryczny konferencji powstał dzięki współpracy Rady Programowej, którą tworzyli: Jerzy Hoppe, Stefan Jakucewicz, Jerzy Petriaszwili i Bogdan Wyrzykowski. Obrady plenarne składały się z 5 prezentacji, których w tej relacji podamy jedynie tytuły z uwagi na fakt, że zasługują na osobne artykuły. W październikowej Poligrafice rozpoczniemy skrótem wykładu Andrzeja Tomaszewskiego z COBRPP, który przedstawił „Przyszłość książki w dobie mediów elektronicznych”. Krzysztof Pindral, prezes zarządu Heidelberg Polska Sp. z o.o. omówił „Perspektywy rozwojowe poligrafii”, zaś Konrad Blachowski z Zakładu Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej – „Współczesne systemy sterowania barwą”. O „Najnowszych standardach normalizacyjnych” opowiedział Przemysław Śleboda z COBRPP, natomiast prezentację pt. „Dziś i jutro. Zawodowe szkolnictwo poligraficzne” wygłosił Bogdan Kostecki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie. Ożywiona dyskusja Bezpośrednio po części plenarnej odbyła się dyskusja poświęcona najbardziej istotnym problemom nurtującym rodzimą poligrafię, moderowana przez redaktor naczelną miesięczników Poligrafika i Opakowanie, także autorkę niniejszej relacji. Wzięli w niej udział: Krzysztof Pindral, Janusz Cymanek – prezes Michael Huber Polska, Tomasz Galant – dyrektor zarządzający manroland Polska oraz CEO manroland CEE, Waldemar Lipka – prezes zarządu Kompap SA oraz przewodniczący Rady Nadzorczej dwóch drukarń dziełowych – OZGraf i BZGraf, a także przedstawiciel drukarni opakowań – wiceprezes Cartondruk SA Paweł Targowski. Ze zrozumiałych względów debata toczyła się przede wszystkim wokół możliwości pozyskiwania dofinansowania w trudniejszych ekonomicznie czasach, na które ciekawą – i jego zdaniem najtańszą – receptę przedstawił Waldemar Lipka: wejście na giełdę. Za bardzo istotną uznano również konsolidację działalności branży drukarskiej, która mogłaby zaowocować wzrostem jej konkurencyjności przede wszystkim na rynkach zagranicznych. Choć przedstawiono kilka pozytywnych przykładów takiej współpracy, to poziom konsolidacji trudno jeszcze uznać za zadowalający. Sporo emocji wzbudził również temat rozwijania działalności związanej z produkcją opakowań przez drukarnie o zupełnie innej specjalizacji. Paweł Targowski wykazał, że produkcja opakowań wcale nie jest „łatwym kawałkiem chleba”, jak się powszechnie sądzi, ale wymaga zaawansowanego wyposażenia i ogromnej wiedzy technologicznej. Po zakończeniu części konferencyjnej uczestnicy spotkania zwiedzili drukarnię Pozkal, przed którą zrobiono również pamiątkowe, grupowe zdjęcie. Osobowości i osobistości Zwieńczeniem konferencji był bankiet w inowrocławskich Solankach, który poprzedziło wręczenie kolejnych prestiżowych nagród i wyróżnień. Medale Polskiej Izby Druku „Zasłużony dla Polskiej Poligrafii” przyznano sześciu osobom nominowanym przez Kapitułę tego odznaczenia. Medale te otrzymują tylko ci przedstawiciele naszej branży, którzy przyczynili się do jej rozwoju, wzrostu jakości produkcji, jej popularyzacji i promocji tak w kraju, jak i za granicą – poinformował Ryszard Czekała, dyrektor biura PID. Medalami uhonorowano Zdzisława Adamskiego, Stanisława Ciupalskiego (pośmiertnie), prof. Herberta Czichona, dr. hab. Stefana Jakucewicza, prof. Andrzeja Makowskiego oraz Filipa Trzaskę. Nagrodą Sekcji Poligrafów SIMP „Złoty Inicjał”, która po raz drugi przyznana została osobowościom branży poligraficznej, wyróżniono: Janusza Cymanka, Stefana Jakucewicza i Andrzeja Januszkiewicza. Jacek Kuśmierczyk, Kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga intronizował nowych członków stowarzyszenia: Jolantę Polkowską, Janusza Brodzińskiego, Janusza Schwarka, Włodzimierza Skleniarza oraz Bogdana Wyrzykowskiego. Tytułem Mecenasa Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga wyróżnił natomiast Tadeusza Chęsego, Edwarda Dreszera i Ryszarda Czekałę. Okolicznościowy dyplom uznania za całokształt działalności otrzymał udający się w tym roku na emeryturę wieloletni dyrektor COBRPP Jerzy Hoppe. Po zakończonej gali w Parku Solankowym zaprezentowano specjalnie przygotowany pokaz wizualizacji laserowych oraz fajerwerków. Poligrafika była jednym z patronów medialnych wydarzenia. AN

cript>