95 lat Bellony
6 Dec 2016 14:56

W tym roku jubileusz 95-lecia obchodzi Wydawnictwo Bellona, oficyna zasłużona na polu upowszechniania wśród społeczeństwa wiedzy historycznej, wojskowej i wartości patriotycznych. Geneza Bellony sięga przedsięwzięć wydawniczych wojska niepodległej Rzeczpospolitej lat 1918-1939. Po odzyskaniu niepodległości Józef Piłsudski uznał czasopismo „Bellona” za główne wydawnictwo, którego zadaniem było dbać o rozwój intelektualny oficerów i upowszechnianie myśli wojskowej. Od roku 1920 redakcja była częścią Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego, wydającego książki i prasę poświęconą obronności, który działał w ramach ówczesnego Ministerstwa Spraw Wojskowych. W 1934 roku Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy został rozwiązany, a na jego miejsce powołano Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy, w którego ramach funkcjonowało wydawnictwo książkowe, przygotowujące literaturę głównie na potrzeby wojska. Notabene WIN-O był także wydawcą „Bellony” – szef Instytutu, kierujący działalnością oświatowo-wydawniczą w wojsku, pełnił jednocześnie obowiązki redaktora naczelnego pisma i miał decydujący głos w sprawach wydawniczych wojska. Przedwojenni oficerowie, autorzy WIN-O, jak por. Apoloniusz Zawilski, po wojnie już od 1944 roku pełnili służbę w placówkach wydawniczych wojska w kraju. W roku 1947 dokonano połączenia w jedno przedsiębiorstwo, czyli Wydawnictwo „Prasa Wojskowa”: Wydziału Wydawnictw GZP WP, redakcji dziennika „Polska Zbrojna”, innych czasopism wojskowych, Wojskowej Agencji Fotograficznej i drukarń wojskowych. W 1949 „Prasę Wojskową” połączono z Wojskowym Instytutem Naukowo-Wydawniczym, tworząc Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Nawet w tragicznych latach stalinizmu główna księgarnia Wydawnictwa MON zachowała nazwę Bellona. W marcu 1990 minister obrony narodowej na wniosek przedsiębiorstwa nadał nazwę Bellona całemu wydawnictwu. Z dniem 1 lipca 1997 r. na rynku książek i czasopism pojawiła się nowa oficyna – Dom Wydawniczy Bellona, utworzona z połączenia dwóch przedsiębiorstw: Wydawnictwa Bellona i Wydawnictwa „Czasopisma Wojskowe”. Po przekształceniach przyjęła nazwę Wydawnictwo Bellona SA i pod tą nazwą po udanej prywatyzacji w 2011 roku kontynuuje działalność do dzisiaj. Wyzwaniem, któremu Wydawnictwo starało się sprostać, była wysoka jakość i rzetelność merytoryczna, często ograniczona interwencjami cenzorskimi. W Wydawnictwie MON po raz pierwszy bez ingerencji cenzury ukazała się trzytomowa „Bitwa o Monte Cassino” Melchiora Wańkowicza. W wojskowej oficynie znalazła godne miejsce także literatura piękna polska i przekładowa. Biblioteka Bellony, popularnie zwana Złotą Serią, pomieściła m.in.: „Krzyżaków” i „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Komu bije dzwon” Ernesta Hemingwaya, „Okrutne morze” Nicholasa Monsarrata, „Popioły” Stefana Żeromskiego. Z inicjatywy Bellony powstało Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Na trwałe w kalendarz ogólnopolskich imprez ekspozycyjno-handlowych wpisały się współorganizowane przez nią doroczne Targi Książki Historycznej. Od 2001 r. Bellona jest wydawcą prestiżowego, cieszącego się uznaniem historyków i czytelników magazynu „Mówią Wieki”. Z inicjatywy oficyny została ufundowana Nagroda KLIO dla autorów i wydawców najlepszych książek historycznych roku. Prężnie działa Klub Miłośników Książki Historycznej. Dzięki podjętym w porę krokom Bellona także w sytuacji kryzysu na rynku wydaw-niczym utrzymuje ugruntowaną przez lata pozycję i deklaruje dalszą działalność w służbie polskiej kultury i dla dobra polskich czytelników. Z okazji 95-lecia Bellony 28 listopada br. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas której pracownikom firmy, a także współdziałającym z nią autorom, grafikom, drukarzom i muzealnikom zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Bogdan Borucki, Wojciech Kiss-Orski, Jacek Olesiejuk, Krzysztof Olesiejuk, Aleksander Rawski i Józef Zieliński, Srebrnym Krzyżem Zasługi: Jerzy Besala, Paweł Filar, Iwona Kienzler, Sławomir Koper i Janusz Mazurowski, a Brązowym Krzyżem Zasługi: Michał Bernaciak, Bogusław Brodecki, Jolanta Polkowska i Anna Wiśniewska. Minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak przyznał odznaczenia resortowe –Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Zasługi dla Obronności Kraju. Złotym Medalem zostali odznaczeni: Janusz Antoszewski, Andrzej Janicki, Bożena Komosa, Krzysztof Poleski i Lucyna Trendak, Srebrnym: Renata Auch, Beata Jankowska, Jarosław Krawczyk, Urszula Matczuk, Krzysztof Olesiejuk, Jacek Olesiejuk, Halina Romańczuk, Mariusz Rutowicz i Piotr Zelman, a Brązowym m.in.: Edward Dreszer, Włodzimierz Skleniarz i Krzysztof Zaleski.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>