Automatyczna regulacja wilgotności powietrza
6 Dec 2016 14:55

Istotną cechą powietrza, często niedocenianą w procesach produkcji, jest jego wilgotność. W sezonie grzewczym i podczas gorącego lata w halach produkcyjnych czy magazynach występują problemy spowodowane zbyt niską wilgotnością powietrza. System nawilżania powietrza zapewnia stabilność wymiarową i kształtową obrabianego materiału, zmniejsza zużycie farb, lakierów i środków rozcieńczających oraz powoduje zmniejszenie napięcia elektro-statycznego – ogranicza ryzyko pożarów, zmniejsza zawartość pyłów i kurzu w powietrzu (zwłaszcza najdrobniejszych frakcji, które są najtrudniejsze do wyeliminowania), ogranicza straty materiałowe obrabianych produktów itd. Skłonność do pylenia wyraża się łatwością odrywania od powierzchni papieru drobnych cząstek wypełniacza i fragmentów włókien (fibryl) pod wpływem tarcia, wstrząsania i zaginania. Pylenie papieru znacznie zmniejsza prędkość drukowania. Pył padający na formę drukową powoduje zniekształcenie elementów drukujących na odbitce drukarskiej. Aby uniknąć pogorszenia jakości produkcji (zniekształceń), należy maszyny zatrzymywać co pewien czas w celu zmycia formy. Pylenie papieru może występować we wszystkich technikach drukowania. Powstający pył dzieli się na cztery rodzaje: n pył krojenia powstający przy krojeniu poprzecznym zwoju na arkusze; n pył brzegowy – powstaje, gdy do krojenia użyto tępego noża lub podawano zbyt grubą warstwę. Ten rodzaj pyłu jest widoczny w postaci cząstek i włókien na brzegach papieru; n pył z pigmentów warstwy powlekającej – tego rodzaju pyły przechodzą z obciągu offsetowego na formę drukową i ścierają ją powodując tonowanie; n pył z włókien osadza się na obciągu off-setowym; w pięciokrotnym powiększeniu można zaobserwować zniekształcenia elementów drukujących na odbitce, spowodowane tym rodzajem pyłu. Pyły papieru mogą przemieszczać się od formy drukowej do kałamarza farbowego i powodują nierównomierne, przypadkowe przekazywanie farby do całego układu farbowego. Pył i kurz mogą też powodować ścieranie rysunku z formy offsetowej przy drukowaniu z warstwy kopiowej. Technologia do automatycznej regulacji wilgotności powietrza typu Sternal-Fog firmy Sternal International została opracowana w celu zapobiegania wymienionym problemom. Systemy tej firmy znajdują zastosowanie w różnych branżach; poza poligrafią także w przemyśle papierniczym, włókienniczym, drzewnym i meblowym oraz wielu innych. Do ich użytkowników należą nie tylko firmy krajowe, ale i zagraniczne z: Francji, Niemiec, Finlandii, Litwy i Słowacji. Każda instalacja jest projektowana pod kątem indywidualnych potrzeb i wymagań klienta. Firma Sternal oferuje też doradztwo, konsultacje, szkolenie, projektowanie i wykonawstwo kompletnych instalacji w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach. System składa się z dysz, do których doprowadzane są woda i sprężone powietrze. Sprężone powietrze wprowadzone do dyszy tworzy podciśnienie, które otwiera zawór podciśnieniowy dostarczający właściwą ilość wody do dyszy. Konstrukcja taka pozwala na bardzo precyzyjne sterowanie procesem nawilżania i uniemożliwia wyciek wody z dyszy. Po wprowadzeniu do dyszy odpowiedniej porcji wody jest ona rozdmuchiwana w formie aerozolu. Dysza najnowszej generacji z modulowaną wydajnością od 2 do 7 litrów jest wykonana ze stali kwasoodpornej, techniką CNC, co pozwala na stosowanie wody o każdej jakości, również zdemineralizowanej. Podstawowe zalety systemu: n zabezpieczenie przed możliwością powstawania kultur bakteryjnych, n zapewnia stały poziom wilgotności powietrza – zgodnie z wymaganiami ISO, n niski poziom szumów, n niskie zużycie energii, n praca bezobsługowa, n samoczyszczące się dysze, n duża elastyczność systemu pozwalająca na pracę w różnych warunkach oraz rozbudowę następnych modułów instalacji, n gwarancja 12-miesięczna. Producent dysponuje obecnie kompaktami z wbudowanymi dyszami rozpylającymi, co obniża koszty instalacji. Firma bezpłatnie wykonuje projekty instalacji nawilżania powietrza oraz kosztorys. Systemy Sternal funkcjonują w wielu krajowych drukarniach, wśród których są m.in.: wszystkie drukarnie Agory, warszawskie drukarnie Perfekt i G&G Studio, Altmaster z Piaseczna, Edica i CGS z Poznania, Eurodruk z Krakowa, Druk Markuszewscy i Grafix z Gdańska, Express Media, Abedik i Ortis Poligrafia z Bydgoszczy, Fischer Poligrafia z Katowic, Drukarnia Centrum ze Zduńskiej Woli, Agpress z Płocka, Samindruk z Brodnicy, Frantschach Flexible Packaging ze Świecia oraz Dako z Lubartowa. Z technologii Sternal-Fog korzystają też takie firmy papiernicze jak: IP Kwidzyn, Kostrzyn Paper, Karton-Pak, Gemipap, Pasaco i wiele innych. Opracowano na podstawie materiałów firmy Sternal International

error: Kopiowanie zabronione!
cript>