Bezpieczne, czyli jakie?
6 Dec 2016 14:56

We wrześniowej „Poligrafice” opublikowaliśmy wstępną tematykę drugiej edycji konferencji „Bezpieczne Opakowanie”, w październiku nadszedł czas na jej rozwinięcie. Na naszej stronie internetowej www.poligrafika.pl można już zgłosić swój udział w tym wydarzeniu i zapoznać się ze szczegółowym programem. Gościem specjalnym konferencji będzie dr Kazimiera Ćwiek-Ludwicka z Państwowego Zakładu Higieny, która omówi zmiany w regulacjach dotyczących produkcji bezpiecznych opakowań, metody badania ich bezpieczeństwa, a także przybliży głośną ostatnio sprawę bisfenolu. Najnowsze rozwiązania dla produkcji bezpiecznych (w szerokim rozumieniu tego słowa) opakowań przybliżą następujące firmy: Heidelberg, Michael Huber, Iggesund, Kodak, Reprograf oraz Videojet. Z początkiem kwietnia br. Michael Huber wprowadził na rynek nową farbę do offsetu arkuszowego UV charakteryzującą się niską migracją. Farba New-V Pack MGA w postaci utrwalonej wykazuje poziom migracji poniżej granicy wykrywalności (za pomocą dostępnych urządzeń nie da się ustalić rzeczywistego fizycznego poziomu migracji). W postaci mokrej, czyli w farbie nie poddanej działaniu promieniowania UV, wynik migracji specyficznej jest na poziomie 5 ppb, a więc w połowie limitu. Produkty New-V Pack MGA spełniają wszelkie normy obowiązujące w Europie i na świecie w zakresie produkcji opakowań artykułów spożywczych. Hubergroup jako pierwszy na świecie producent farb drukarskich UV udziela pisemnej gwarancji ich bezpieczeństwa dla artykułów spożywczych. Firma gwarantuje, że ze znajdującej się na opakowaniu warstwy farby drukarskiej nie mogą przeniknąć do opakowanego artykułu spożywczego jakiekolwiek substancje w ilościach przekraczających wielkości dopuszczone przez przepisy, pod warunkiem przestrzegania podczas produkcji opakowań dobrej praktyki produkcyjnej. Opowie o nich Marcin Marchewka, szef działu farb UV w Michael Huber Polska. O wymogach stawianych kartonom opakowaniowym do bezpośredniego kontaktu z żywnością opowie Aleksander Rostocki z firmy Iggesund. Przedstawi ich budowę i skład surowcowy, zjawiska sensoryczne zachodzące w kartonowych opakowaniach spożywczych (migracja, skalping, przenikanie) oraz najważniejsze wymogi i normy odnoszące się do opakowań mających bezpośredni kontakt z żywnością. Prelegent omówi również kluczowe czynniki w projektowaniu opakowań kartonowych dla przemysłu spożywczego: rodzaje kartonów spełniających wymogi kontaktu z żywnością, bariery i ich funkcje oraz zastosowanie w kartonowych opakowaniach spożywczych i w końcu laminaty biopolimerowe. W prezentacji Aleksandra Rostockiego nie zabraknie również systemów kontroli jakości opakowań kartonowych dla przemysłu spożywczego, takich jak organoleptyczne metody badania własności sensorycznych kartonów opakowaniowych (m.in. test Robinson) czy instrumentalne metody analizy ich własności sensorycznych. Badania sensoryczne dla przemysłu opakowaniowego ma w swojej ofercie również firma Iggesund. Jacek Galiński z firmy Netflex S. J., będącej partnerem firmy Kodak Polska Sp. z o.o., zaprezentuje „Bezpieczne opakowanie –druk zgodny z oczekiwaniami. Kodak Flex-cel NX”. Bezpieczne opakowanie to również takie, które jest zgodne z oczekiwaniami zamawiającego opakowania do swojego produktu. To opakowanie, które będzie projektowane graficznie w studio graficznym bez specjalnych ograniczeń technologicznych i potem zostanie zgodnie z tym projektem wydrukowane w drukarni. To bezpieczeństwo nie tylko technologiczne, ale również bezpieczeństwo handlowo-marketingowe dla sprzedawanego produktu. Współczesny rynek opakowań stawia przed producentami bardzo wysokie wymagania dotyczące zarówno poprawności wykonania, jak i jakości. Jest to wynik zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych oraz szybkiego rozwoju technologicznego, dającego dużo większe możliwości wykonania opakowania. Trendy na rynku opakowaniowym zmierzają w stronę zmniejszenia zarówno nakładu, zapasów magazynowych, jak i powielania danego opakowania w wielu wersjach i mutacjach. Innym aspektem jest ochrona wyrobu przez opakowanie, czyli wykorzystanie wszelkich dostępnych technologii w celu stworzenia unikatowego i niepowtarzalnego wzorca. Potencjał polskiego rynku poligraficznego daje możliwości wytwarzania takich wyrobów na światowym poziomie. Jednocześnie ilość niepowtarzalnych wzorców rośnie w bardzo dużym tempie. Stawia to przed producentami opakowań wysoką barierę dotyczącą zapewnienia należytej kontroli poprawności wykonania wyrobu. Należy spełnić wymagania dotyczące poprawności wykonywanych opakowań w porównaniu do wytworzonych wzorców czy to graficznych, czy w postaci gotowych wyrobów. Rozwiązaniem jest oczywiście metoda wykorzystująca jako weryfikator czynnik ludzki lub skorzystanie z nowoczesnych systemów kontrolnych. Firma Reprograf SA jako doświadczony dostawca rozwiązań poligraficznych posiada w swoim portfolio unikatowe rozwiązania inspekcji opakowań. Są to rozwiązania kontrolne dedykowane zarówno dla producenta, jak i dla odbiorcy końcowego. Kontrola dopasowywana jest do możliwości technologicznych drukarni. Dotyczy to zarówno etapu akceptacji projektu czy poprawności interpretacji graficznej, a także 100 proc. inspekcji arkusza drukarskiego czy płaskiego kartonika, jak i kontroli z wzorcowymi plikami graficznymi wyrobu finalnego. Innym elementem jest sprawdzenie poprawności wykonania wyrobu poprzez wyrywkową inspekcję w działach kontroli jakości. Rozwiązania oferowane przez Reprograf pozwalają także na kontrole wykonanych zabezpieczeń czy to w innym widmie światła, czy zabezpieczeń stosowanych na papierach lub kartonach. Omówią je Tadeusz Figurski oraz Paweł Szpil. Celem wykładu Andrzeja Turskiego z firmy Heidelberg będzie przedstawienie zagadnienia wprowadzania najnowszych rozwiązań w zakresie uszlachetniania i zabezpieczania przy produkcji etykiet i opakowań, w tym dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego ze szczególnym uwzględnieniem linii technologicznych opartych na maszynach wąskowstęgowych i rozwiązaniach do druku cyfrowego Linoprint. Nowe rozwiązania wykorzystują różne technologie drukowania i techniki postpress  w celu stworzenia idealnego opakowania i etykiety w zależności od bardzo specjalistycznych wymagań danego segmentu produkcji. „Zapewnienie integralności kodów i bezpieczeństwa opakowania” to temat prezentacji Michała Pietrasia, regionalnego dyrektora handlowego w firmie Video-jet, w której poruszone zostaną przede wszystkim kwestie związane ze spójnością kodów umieszczanych przez producentów na opakowaniach, począwszy od jednostkowych przez zbiorcze, a kończąc na paletach. Zapewnienie, aby odpowiedni kod znalazł się w odpowiednim miejscu, na odpowiednim produkcie i opakowaniu, jest zasadniczym aspektem umożliwiającym ograniczenie ryzyka, zminimalizowanie kosztownych zwrotów produktu oraz ograniczenie kosztów spowodowanych koniecznością przeróbki produktów. Doświadczenie firmy Videojet wykracza poza zwyczaj-ne drukowanie kodów. Prezentowane systemy software oraz hardware zabezpieczają i usprawniają zarządzanie danymi nadruków, pozwalają zyskać większą produktywność, ograniczają możliwość podrabiania produktu oraz zapewniają spójne oznaczanie ich na każdej linii produkcyjnej. Koszt udziału w konferencji wynosi 250 zł netto i obejmuje lunch oraz materiały informacyjne. Rejestracji można dokonać na www.poligrafika.pl, gdzie znaleźć można szczegółowy program spotkania. AN

cript>