Biblia tradycyjnie i nowocześnie
6 Dec 2016 14:55

Muzeum Drukarstwa Warszawskiego zorganizowało w ub.r. już po raz czwarty konkurs na iluminację strony Biblii. Tym razem uczestnicy mieli za zadanie zaprojektowanie rozkładówki – dwóch stron rozpoczynających wstęp do Ewangelii Św. Jana. „Organizatorzy poszukiwali nowej, współczesnej formy graficznej, nowego spojrzenia plastycznego na Biblię. Chcieli zobaczyć, jak współczesny świat rozumie grafikę związaną z Biblią, pragnęli, aby artyści ukazali własną osobowość twórczą, przekazali odbiorcom osobiste rozwiązanie kompozycji ilustracji i tekstu rozpoczynającej rozdział” – takie wyjaśnienie celów przyświecających organizatorom można znaleźć we wstępie do katalogu wystawy pokonkursowej. Konkurs rozgrywano w dwóch kategoriach. W pierwszej, którą można określić jako tradycyjną, podstawę dla grafików stanowił wydrukowany przez Muzeum Drukarstwa tekst z Biblii Leopolity z 1575 r. umieszczony na dwóch sąsiednich stronach rozpoczynających wstęp do Ewangelii Św. Jana, wysłany uczestnikom jako poddruk. Dawała ona możliwość stworzenia współczesnej ilustracji współgrającej z tekstem na poddruku, specyficznym krojem czcionki, klimatem i stylem. Druga kategoria – nowoczesna – dawała projektantom całkowitą swobodę stworzenia w zasadzie nowej formuły graficznej. Do nich należał wybór czcionki oraz skomponowanie tekstu z ilustracją w podanym formacie strony 34x46 cm, wspólnym dla obu kategorii. Do konkursu zaproszono profesorów, doktorantów, studentów i absolwentów wyższych uczelni plastycznych. Wpłynęło 80 prac nadesłanych przez 47 autorów z warszawskiej i gdańskiej ASP oraz indywidualnych artystów grafików. 20 marca br. jury pod przewodnictwem Lecha Majewskiego, profesora ASP w Warszawie, przyznało w pierwszej kategorii: I nagrodę Magdalenie Małczyńskiej-Umedzie, II nagrodę Janowi Bajtlikowi, III nagrodę Magdalenie Alicji Dukaczewskiej oraz wyróżnienia Hannie Hłaskiej i Rafałowi Łapińskiemu. W drugiej kategorii nagrodzono Eurydykę Kata – I nagroda, Paulinę Buźniak – II nagroda oraz Piotra Syskiego – III nagroda, wyróżniono natomiast Pawła Osiala, Agnieszkę Ziemiszewską i Karolinę Sosnowską. Jury przyznało także nagrodę specjalną Andrzejowi Heidrichowi za wielokrotny udział w konkursach na iluminację strony Biblii oraz za „wspieranie konkursu wspaniałymi pracami nadającymi mu wysoką rangę”. Rozdanie nagród i wyróżnień miało miejsce 2 czerwca br. podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w Galerii Muzeum Drukarstwa Warszawskiego w budowie przy ul. Marszałkowskiej 3/5. Tamże 29 czerwca odbył się finisaż wystawy połączony z rozstrzygnięciem plebiscytu publiczności, w którym głosowało 150 osób. Nagrodzono w nim prace: Magdaleny Małczyńskiej-Umedy, Magdaleny Alicji Dukaczewskiej, Eurydyki Kata, Piotra Syskiego, Danuty Saga Tomaszewskiej i Marzenny Kościółek. Jak powiedziała Poligrafice kierownik Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, Barbara Rogalska, było to już niestety ostatnie wydarzenie organizowane przez Muzeum w tej lokalizacji, ponieważ władze miasta wycofały się z podjętej wcześniej decyzji o przyznaniu tej placówce budynku przy Marszałkowskiej po dawnej redakcji i drukarni „Życia Warszawy”. Muzeum dysponuje więc obecnie jedynie skromnymi pomieszczeniami przy ul. Trębackiej, bez możliwości eksponowania swoich zbiorów czy prowadzenia działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej na szerszą skalę, a co gorsza – także bez perspektyw na poprawę warunków. Do tego tematu wrócimy jeszcze na naszych łamach. IZ

cript>